PERSONALITĂŢI

 

EVOLUŢII
ABSOLVENŢI

 

PROMOŢII

 

POVEŞTI
DE SUCCES

 

TESTIMONIALE

 

PERSONALITĂŢI

 
 

PREZENTÎNAINTAŞI
 
 1. Prof.univ.dr. Dr.h.c. Ioan Nicolae ALECU
 2. Prof.univ.dr. Costică CIONTU
 3. Prof.univ.dr. Adrian MITROI
 4. Prof.univ.dr. Ioan OANCEA
 5. Prof.univ.dr. Gheorghe Valentin ROMAN
 6. Prof.univ.dr. Dumitru-Ilie SĂNDOIU
 7. Prof.univ.dr. Victor ŞTEFAN
 8. Prof.univ.dr. Sevastian UDRESCU

Prof.univ.dr. Dr.h.c. Ioan Nicolae ALECU  

 • Profesor de management (1991-prezent)
 • Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi (2005)
 • Conducător de doctorat (1992)
 • Membru corespondent (1999) şi membru titular (2002) al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
 • Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Preşedinte al Filialei Bucureşti
 • Preşedintele Secţiei pentru Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
 • Rector al USAMV Bucureşti (1 februarie 2000 – 1 februarie 2008)
 • Preşedinte al USAMV Bucureşti (din aprilie 2008)
 • Decan al Facultăţii de Agricultură din Bucureşti (1990-1992; 1996 – 2000)
 • Director general al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul USAMV Bucureşti (din 1998)
 • Preşedinte al Fundaţiei pentru Dezvoltare Rurală
 • Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al revistei „Agricultorul Român” (din 2000)
 • Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (din 2000)
 • Vicepreşedinte al Fundaţiei Universitare CERA pentru Dezvoltare Agricolă şi Rurală
 • Vicepreşedinte al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (din 1990)
 • Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific al Societăţii Naţionale “Tutunul Românesc” S.A (1996-2007)
 • Membru în Colegiul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (din 1991)
 • Membru în Comisia de Management şi Marketing din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (2002-2004)
 • Membru al Consiliului Independent pentru Sprijinirea Serviciilor din Agricultură (C.I.S.S.A.) (din 2000)
 • Membru în Consiliul de Evaluare, Atestare şi Acreditare pentru Cercetare-Dezvoltare în Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară (din 2002)
 • Expert al Băncii Mondiale
 • A primit numeroase distincţii şi premii, printre care amintim:
 • Cadru didactic emerit (1984);
 • Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor, oferit de Preşedintele României (2000);
 • Ordinul „Meritul Agricol” în gradul de „Ofiţer”, oferit de Preşedintele României (2007).

Prof.univ.dr. Costică CIONTU

 • Profesor la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (2007-prezent)
 • Conducător de doctorat
 • Decan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2007-prezent)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2004-2007)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2004-prezent)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (1997-2000, 2004-prezent)
 • Preşedinte în comisiile de apreciere şi susţinere a tezelor de doctorat la USAMV Bucureşti
 • Membru al Societăţii Europene pentru Conservarea Solului (din 1997)
 • Membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (din 1995)
 • Membru al Societăţii Române pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor (din 1993)
 • Certificat de inovator nr. 1270/1989 - "Semănătoare manuală pentru seminţe mici"

Prof.univ.dr. Adrian MITROI

 • Profesor la Catedra de Mecanizarea Agriculturii (profesor titular - 1992-2007; profesor consultant - 2007-prezent)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2000-2004)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (1999-2007)
 • Şeful Catedrei de Mecanizarea Agriculturii (1999-2007)
 • Membru al Rationalisierungs-Kuratorium für Landwirtschaft - RKL, Germania, din 1973
 • Membru al societăţii academice „Max-Eith Gesellschaft Agrartechnik im VDI“ (VDI-MEG), Arbeitskreis Internationale Agrartechnik, Germania, din 1999
 • Membru în conducerea societăţii academice SOFDAAD, România
 • Expert evaluator de specialitate al Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD, Germania
 • Expert în protecţia proprietăţii intelectuale
 • Membru în Comitetul director al Organismului de Certificare a Sistemelor de Management al Calităţii şi de Mediu
 • Cercetător ştiinţific invitat la: Universität Hohenheim, Fakultät für Agrarwissenschaften - Germania (1992, 1995, 1998, 2001, 2004); Christian Albrechts Universität, Kiel, Institut für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik – Germania (1992, 1995)
 • Distins cu Diploma „Cadru didactic evidenţiat“ acordată de Ministerul Invăţământului (1987)
 • Distins cu Ordinul Merit pentru Învăţământ în Rang de Ofiţer (2004)

Prof.univ.dr. Ioan OANCEA

 • Profesor la Catedra de Fitotehnie (1992-2009)
 • Conducător de doctorat (1995)
 • Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2002)
 • Secretar de Stat la Departamentul Agriculturii de Stat (1983-1985)
 • Director General al Centralei Nutreţurilor Concentrate (1986)
 • Adjunct al Ministrului Industriei Alimentare (1987)
 • Adjunct al Ministrului Contractărilor şi Achiziţionărilor Produselor Agricole (1988-1989)
 • Director General la Departamentul Agriculturii de Stat (1990-1991)
 • Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei (1992-1994)
 • Consilier la Preşedenţia României (1995-1996, 2001-2004)
 • Președinte Fondator al Fundației pentru Agricultură Durabilă și Siguranța Alimentației (1995)
 • Președinte al Consiliului Științific al Revistei "AGRO-TERRA"
 • Membru al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (1990)
 • Membru al Societăţii Regale de Ştiinţe Agricole din Marea Britanie (1992)
 • Membru al Asociaţiei Internaţionale a Managementului Agricol Chicago - SUA (1994)
 • Membru al Comisiei pentru patrimonial al Academiei Române (2001)
 • Membru fondator al Corpului Agronomic din România (2005)
 • A primit numeroase distincţii şi premii, printre care amintim:
 • "Medalia de Argint", pentru activitatea desfăşurată în agricultură şi industria alimentară, acordată de către FAO (Roma, 1992)
 • Diploma de Onoare a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (1997)
 • Ordinul Naţional "Pentru Merit" cu grad de cavaler (2002)
 • Meritul Academic acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2008)

Prof.univ.dr. Gheorghe Valentin ROMAN

 • Profesor la Catedra de Fitotehnie (1994-prezent)
 • Conducător de doctorat (1996)
 • Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice - ASAS (2003)
 • Vicepreşedintele Secţiei "Cultura plantelor de câmp" - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2008-prezent)
 • Decan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2000-2007)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (1996-2000)
 • Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti ( 1992-1996)
 • Membru fondator al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (SIAR) şi Secretar general în perioada 1990-1993
 • Membru al European Network for Renewable Energy Sourses (EURONETRES/UNESCO-Bresce)
 • Membru al European Network for Organic Agriculture Teachers (ENOAT)
 • Profesor invitat la: University of Maribor, Faculty of Agriculture - Slovenia (2005, 2007); USAMVB Timişoara - Facultatea de Agricultură (2008); University of Lublin - Polonia (2009)
 • Distins cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în Grad de Cavaler (2002)

Prof.univ.dr. Dumitru-Ilie SĂNDOIU

 • Profesor la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (1995-prezent)
 • Director al Centrului de Cercetare pentru Agricultură Durabilă al Facultăţii de Agricultură – centru de cercetare tip B
 • Membru al Consiliului Facultăţii de Agricultură (2000-prezent)
 • Membru al Senatului USAMV Bucureşti (2004-2008)
 • Coordonator al programului de masterat „Ştiinţa solului – baza agriculturii durabile” (2003-2011)
 • Membru în Consiliul ştiinţific al USAMV Bucureşti, Preşedintele Comisiei de Cercetare Ştiinţifică (2004-2008)
 • Vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură din cadrul programului RELANSIN (1999-2001)
 • Vicepreşedinte al Comisiei pentru Mecanizare şi Industrie Alimentară din cadrul programului AGRAL (2001)
 • Membru supleant în Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia a Plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (din 2007)
 • Membru în Comitetul de redacţie al Revistei Ştiinţa Solului (din 2005)
 • Membru în European Weed Research Society (din 1987)
 • Membru în International Soil Tillage Organisation (din 1994)
 • Membru în Geselschaft für Pflanzenbau Wissenschaften (1992-2003)
 • Membru în European Society for Soil Conservation (din 2000)
 • Membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (din 1971)
 • Membru al Societăţii Române de Studiu pentru Combaterea Buruienilor (din 1993)
 • Membru fondator al Societăţii Română de Cercetări pentru Lucrările Solului (1992)
 • Membru al Societăţii Române pentru Istorie şi Retrologie Agrară (din 1995)
 • Membru al Asociaţiei Române pentru Agricultură Durabilă (din 1998)
 • Diplomă de onoare din partea Asociaţiei Română Agricultură Durabilă
 • Diplomă de onoare şi Medalia jubiliară de la 50 de ani de activitate de cercetare ştiinifică a INCDA Fundulea

Prof.univ.dr. Victor ŞTEFAN

 • Profesor la Catedra de Fitotehnie (1998-prezent)
 • Şeful Catedrei de Fitotehnie (2006-prezent)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2006-2008)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2000-prezent)
 • Inginer şef la Cosiliul Intercooperatist Horia, judeţul Ilfov – coordonarea activităţii tehnice a unităţilor din consiliu (peste 10.000 ha), în perioada 1976-1979
 • Inginer şef CAP Horia, judeţul Ilfov (1969-1976)
 • Membru fondator al Societăţii Inginerilor Agronomi din România - SIAR (1990)
 • În cei peste 30 de ani de activitate didactică şi ştiinţifică a efectuat numeroase cercetări în câmp privind biologia şi tehnologia de cultivare pentru numeroase plante de cultură (grâu de toamnă, soia, in pentru ulei, floarea-soarelui, rapiţă, plante medicinale)

Prof.univ.dr. Sevastian UDRESCU

 • Profesor la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (1997-prezent)
 • Conducător de doctorat (2002)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2004-2007)
 • Secretar ştiinţific al Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti (2000-2004)
 • Membru acosiat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice - ASAS
 • Preşedinte al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (2000-2003)
 • Membru al European Society for Soil Conservation
 • Membru al Soil Tillage Research Organisation
 • Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • Membru al Societăţii Inginerilor Agronomi din România
 • Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (1992)
 • Membru în Comitetul tehnic CT 285 pentru standardizare pe probleme de sol
 • Distins cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în Grad de Cavaler (2002)