Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2012

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director /

Responsabil de proiect

1 Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1778, Contract nr. 45/2012 OPTImization of BIOMass and Approach to Water conservation (OPTIBIOMA-W) Conf.univ.dr. Viorel ION
2 Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0899, Contract nr. 121/2012 Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apa, nutrienti si pesticide, in vederea cresterii competitivitatii tehnico-economice a fermelor legumicole mici si mijlocii (SIOPTEF) Conf.univ.dr. Beatrice IACOMI
3 Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0807, Contract nr. 122/2012 Ameliorarea solurilor acide folosind un deseu din industria metalurgică (AMELSOL) Conf.univ.dr. Mircea MIHALACHE
4 Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1805, Contract nr. 112/2012 Interdisciplinary research on seed treatment with collagen hydrolysates for quality indicators increasing, pesticide reduction and sustainable development of agriculture production (GERMOSTIM) Conf.univ.dr. Mihai GIDEA
5 Proiect sectorial ADER 2020, Contract 231/2012 Evaluarea potențialului privind producția de biocarburanți și biolichide în acord cu randamentele minime incluse în Directiva 2009/28/CE. Realizarea unui sistem informatic pentru monitorizarea emisiilor tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime organice pentru biocarburanți și biolichide Conf.univ.dr. Mircea MIHALACHE