Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2013

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director /

Responsabil de proiect

1

PNII-PCCA Contract nr. 45/2012

2012-2015

Optimizarea producției de biomasă și abordarea conservării apei (OPTIBIOMA-W) Conf.univ.dr. Viorel Ion
2

PNII-PCCA Contract nr. 121/2012

2012-2015

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii (SIOPTEF) Conf.univ.dr. Beatrice Michaela Iacomi
3

Proiect PN II, Contract nr. 122/2012

2012-2014

Ameliorarea solurilor acide folosind un deșeu provenind din industria metalurgică Conf. dr. Mircea Mihalache
4

Planul Sectorial ADER 2020 - UMPP ASAS

Contract:

ADER 231

2011-2014

Evaluarea potențialului privind producția de biocarburanți și biolichide în acord cu randamentele minime incluse în Directiva 2009/28/CE. Realizarea unui sistem informatic pentru monitorizarea emisiilor tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime organice pentru biocarburanți și biolichide Conf.dr. Mircea Mihalache
5 Contract nr. 2562 din 25.04.2013 Monsanto Romania SRL

Importanţa biodiversităţii în contextul intensificării durabile a agriculturii:

Loturi demonstrative cu hibrizi de porumb convenţional

Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica
6

Contract nr. 2564 din 25.04.2013

SC Pioneer Hi-Bred Romania SRL

Importanţa seminţei hibride în vederea creşterii producţiei medii pe unitatea de suprafaţă: Loturi demonstrative cu porumb convenţional Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica
7 Contract nr. 2563 din 25.04.2013 Syngenta Agro SRL mportanţa biodiversităţii în contextul intensificării durabile a agriculturii şi oportunităţile privind componenta de greening a noii PAC: Loturi demonstrative cu floarea soarelui şi porumb Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica
8

Proiect PN II, Contract nr. 112/2012

2012-2014

Cercetări interdisciplinare privind tratarea seminţelor cu hidrolizate de colagen în vedere creşterii indicatorilor calităţii, reducerii pesticidelor şi dezvoltarea durabilă a producţiei agricole (GERMOSTIM) Şef lucr.dr. Mihai Gîdea
9

Contract nr. 7032 din 04.12.2013,

S.C. Cargill Agricultura S.R.L.

Managementul culturilor de câmp - Fundamente agronomice Asist.univ.dr. Adrian Gheorghe Băşa