Consultanţă agricolă

 
 

Specializarea "Consultanţă agricolă" (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditată şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2001.

Acest program de studii de masterat asigură specializarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul agriculturii în problematica consultanţei agricole atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi viitor.

Absolvenţii acestei specializări vor cunoaşte metodele de lucru specifice consultanţei agricole, modul de lucru cu oamenii (agricultorii) şi de gestionare a problemelor, noile tendinţe şi orientări în problematica tehnologiilor agricole şi a procesului de producţie agricolă în general, modul de efectuare a diferitelor expertize agricole şi de elaborare şi management a proiectelor.

Ca atare, aceştia vor putea să-şi găsească locuri de muncă în reţeaua de consultanţă agricolă de stat, dar şi în reţeaua de consultanţă agricolă privată care este în plin proces de dezvoltare în ţara noastră, fie prin dezvoltarea unor departamente de consultanţă în cadrul marilor companii şi firme agricole, fie prin înfiinţarea unor firme private specializate în acordarea de consultanţă agricolă.

De asemenea, absolvenţii acestei specializări vor putea activa în domeniul administraţiei agricole la diferite niveluri, precum şi în cadrul departamentelor de relaţii/comunicare şi în echipele de management ale oricărei firme/companii din domeniul agricol şi domeniile conexe acestuia.