Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

 
 

Specializarea "Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură" (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditată să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti începând cu anul 2011.

Misiunea acestui program de studii de master este de a perfecţiona specialiştii din domeniile agricol, horticol, zootehnic, silvic, alimentaţie publică şi agroturism în vederea dezvoltării de competenţe şi abilităţi necesare alegerii, exploatării şi utilizării optime a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor folosite în sectoarele agricole, al aplicării tehnologiilor convenţionale şi neconvenţionale în domeniul agricol.

Absolvenţii acestei specializări îşi vor putea completa baza de cunoştinţe fundamentale în domeniul mecanizării proceselor din sectorul agricol precum şi dobândirea de cunoştinţe specifice cu privire la activitatea de exploatare şi optimizare a utilizării sistemelor tehnice pentru agricultură, vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi care să le permită efectuarea de diferite expertize, alegerii, utilizării şi exploatării corecte a sistemelor tehnice pentru agricultură.

De asemenea, absolvenţii acestei specializări vor putea activa în domeniul administraţiei agricole la diferite niveluri, departamente de consultanţă, firme specializate în vânzarea şi exploatarea de maşini agricole, în echipele de management ale firmelor/companiilor din domeniul agricol şi domeniile conexe acestora.