Examen de Diplomă 2022 - Specializarea de Agricultură IFR

 
 

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

 

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - probă scrisă: "Noţiuni fundamentale şi de specialitate în agronomie"
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă

 

Calendarul examenului de diplomă

14-17 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) - se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

29 iunie 2022

 • susţinerea probei scrise – Agricultură - IFR

 

30 iunie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură - IFR

 

02 iulie 2022

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură - IFR

 

 

Comisia de examen nr. 1

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ion Viorel

 

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cristea Stelica
 • Prof.univ.dr. Gîdea Mihai
 • Conf.univ.dr. Casian Hellene
 • Conf.univ.dr. Madjar Roxana

 

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Farcaș Nicolae

 

Secretar:

 • Șef lucr.univ.dr. Bășa Adrian Gheorghe

 

Comisia de examen nr. 2

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr.Ciontu Costică

 

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ilie Leonard
 • Prof.univ.dr. Dobrin Ionela
 • Conf.univ.dr. Iacomi Cristian
 • Conf.univ.dr. Toader Maria

 

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

 

Secretar:

 • Şef lucr.univ.dr. Nichita Mihaela

 

 
 

Arhivă: