Examen de Licenţă 2019 - Specializarea de Biologie IFR

 
 

Model Lucrare de Licență

Tematica examenului de licență - Proba nr. 1: Probă scrisă (test grilă): “ Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie ”

Metodologia privind susţinerea examenului de licență şi elaborarea lucrării de licență

Regulament propriu de organizare și desfășurare a examenelor de licență / diplomă și disertație pentru anul universitar 2017-2018

 

Calendarul examenului de licenţă

11-22 iunie 2018

 • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licență (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură) - Biologie ZI+IFR
 • Depunerea lucrării de licență se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării de licență se depune la secretarul comisiei de licenţă)

2 iulie 2018

 • Susţinerea probei scrise – Biologie ZI + I.F.R)

3 iulie 2018

 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2018

 • Susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie ZI

5 iulie 2018

 • Susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie I.F.R

 

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă

 • Cerere de înscrierela examenul de finalizare a studiilor – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea cererii de înscriere se va face cu majuscule.
 • Fișă lichidare - tip, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso) - completarea fișei de lichidare se va face cu majuscule.
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență – tip, completată şi semnată de absolvent şi de îndrumătorul științific al lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - completarea declarației pe proprie răspundere se va face cu majuscule.
 • 2 fotografii color 3 x 4 cm, pe hârtie fotografică și care să fie realizate recent..
 • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru examenul de licenţă (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

Comisia de examen

Preşedinte:

Membri:

Membru supleant:

Secretar: