Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2020

 
 
 

Nr. Crt.

Nr. contract

Denumire proiect

Director/Responsabil de proiect

1

PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0029

Nou tratament pentru semințe pe bază de hidrolizat de colagen, pentru a mări rezistența la secetă la răsărirea plantelor de rapiță

Conf. dr. Mihai GÎDEA

2

90/6.13/6.14/109308

Stagii de practică în sectorul agricol

Conf. dr. Mihai GÎDEA

3

ADER 1.4.4/19.09.2019

Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică

Conf. dr. Roxana MADJAR

4

1685/14.11.2018

Elaborarea unor variante tehnologice la un sortiment de soiuri de lucernă, testarea acestora privind plasticitatea ecologică, productivitatea, calitatea recoltei, biologia și fiziologia plantelor și performanțele economice Conf. dr. Niculae DINCĂ 

5

Contract 04/CQ/2018

Servicii de consultanță pentru actualizarea/revizuirea Codului de bune practici agricole pentru protecția  apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și a Programului de protecție a apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole Conf. dr. Ilie LEONARD 

6

28PCCDI/21.03.2018

Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemului față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice” (SEDMAGRO), P1 - Sistem integrat de management (SIM) ecologic al riscurilor fitosanitare prin metode complexe de gestionare durabila a agroecosistemelor Conf. dr. Beatrice Michaela IACOMI 

7

 56/2017/MEN  Un prim pas spre o viitoare carieră Șef lucr. dr. Gheorghe Adrian BĂȘA 

8

 175/2020. AE Cartare pedologică și caracterizare morfologică a profilelor de sol efectuate în diferite zone din România Șef lucr. dr. Marian MUȘAT