Examen de Licenţă 2018 - Specializarea de Agricultură

 
 

Model Proiect de Diplomă

Tematică examen de diplomă - Proba nr. 1: Probă scrisă (text grilă): ”Noțiuni fundamentale și de specialitate în agronomie”

Metodologia privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Regulament propriu de organizare și desfășurare a examenelor de licență / diplomă și disertație pentru anul universitar 2017-2018

 

Calendar examen de diplomă

4-15 iunie 2018

 • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură) - Agricultură ZI+IFR
 • Depunerea proiectului de diplomă se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al proiectului de diplomă se depune la secretarul comisiei de licenţă)

26 iunie 2018

 • Susţinerea probei scrise – Agricultură ZI

27 iunie 2018

 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură ZI
 • Susţinerea probei scrise – Agricultură I.F.R.

28 iunie 2018

 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură I.F.R.
 • Susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură ZI

29 iunie 2018

 • Susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură ZI

30 iunie 2018

 • Susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură I.F.R.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă

 • Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor - tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al proiectului de diplomă (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea cererii de înscriere se va face cu majuscule.
 • Fișă lichidare - tip, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso) - completarea fișei de lichidare se va face cu majuscule.
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă - tip, completată şi semnată de absolvent şi de îndrumătorul științific al proiectului de diplomă (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - completarea declarației pe proprie răspundere se va face cu majuscule.
 • 2 fotografii color - 3 x 4 cm, pe hârtie fotografică și care să fie realizate recent.
 • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru examenul de diplomă (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

Comisia de examen nr. 1

Preşedinte:

Membri:

Membru supleant:

Secretar:

 

Comisia de examen nr. 2

Preşedinte:

Membri:

Membru supleant:

Secretar: