Examen de Licenţă 2019 - Specializarea de Silvicultură IF

 
 

Model Proiect de Diplomă

Tematica examenului de diplomă - Proba nr. 1: Probă scrisă (test grilă): “ Noţiuni fundamentale şi de specialitate în silvicultură ”

Metodologia privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

 

Calendarul examenului de diplomă

3-14 iunie 2019

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură) - Silvicultură
 • depunerea proiectului de diplomă se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al proiectului de diplomă se depune la secretarul comisiei de licenţă)
 

24 iunie 2019

 • susţinerea probei scrise
 

25 iunie 2019

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
 

26 iunie 2019

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă

 

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă

 • Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al proiectului de diplomă (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea cererii de înscriere se va face cu majuscule.
 • Fișă lichidare - tip, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso) - completarea fișei de lichidare se va face cu majuscule.
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă – tip, completată şi semnată de absolvent şi de îndrumătorul științific al proiectului de diplomă (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - completarea declarației pe proprie răspundere se va face cu majuscule.
 • 2 fotografii color 3 x 4 cm, pe hârtie fotografică și care să fie realizate recent..
 • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru examenul de licenţă (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

Comisia de examen

Presedinte:

Membri:

Membru supleant:

 • Asist.univ.dr. Mihai ENESCU

Secretar: