Examen de Licență 2022 - Specializarea de Biologie IF

 
 

Model lucrare de licență

Tematica examenului de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

 

Modul de desfășurare a examenului de licență

Examenul de licență constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - probă scrisă: "Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie"
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a lucrării de licență

 

Calendarul examenului de licență

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licență
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) - se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

04 iulie 2022

 • susţinerea probei scrise – Biologie - IF

 

05 iulie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Biologie - IF

 

06 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie - IF

 

 

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ciontu Costică

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cornea Petruţa Călina
 • Prof.univ.dr. Dobrin Ionela
 • Prof.univ.dr. Marin Doru Ioan
 • Şef lucr.univ.dr. Săndulescu Emilia Brânduşa

Membru supleant:

 • Șef lucr.dr. Sfetcu Elena Loredana

Secretar:

 • Şef lucr.dr. Stavrescu-Bedivan Mala Maria
 
 

Arhivă: