Examen de Licenţă 2019 - Specializarea de Biologie IF

 
 

Model Lucrare de Licență

Tematica examenului de licență - Proba nr. 1: Probă scrisă (test grilă): “ Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie ”

Metodologia privind susţinerea examenului de licență şi elaborarea lucrării de licență

Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

 

Calendarul examenului de licenţă

10-21 iunie 2019

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licență (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură) - Biologie ZI+IFR
 • depunerea proiectului de licență se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al proiectului de diplomă se depune la secretarul comisiei de licenţă)
 

1 iulie 2019

 • susţinerea probei scrise – Biologie ZI + IFR
 

2 iulie 2019

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
 

3 iulie 2019

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie ZI
 

4 iulie 2019

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie I.F.R

 

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă

 • Cerere de înscrierela examenul de finalizare a studiilor – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea cererii de înscriere se va face cu majuscule.
 • Fișă lichidare - tip, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso) - completarea fișei de lichidare se va face cu majuscule.
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență – tip, completată şi semnată de absolvent şi de îndrumătorul științific al lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - completarea declarației pe proprie răspundere se va face cu majuscule.
 • 2 fotografii color 3 x 4 cm, pe hârtie fotografică și care să fie realizate recent..
 • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru examenul de licenţă (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

Comisia de examen

Preşedinte:

Membri:

Membru supleant:

Secretar: