Examen de Disertaţie 2020 - Managementul şi Expertiza Fondului Funciar

 
 
 

Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

Metodologia privind susţinerea examenului de disertaţie şi elaborarea Lucrării de Disertaţie

Model Lucrare de Disertaţie

 

Modul de susținere a examenului de disertație

  • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertaţie

2-12 iunie 2020

  • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură)
  • depunerea lucrării de disertație se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării de disertație se depune la secretarul comisiei de disertație)
 

29 iunie 2020

  • susţinerea publică a lucrării de disertație

 

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de disertație

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte:

  • Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor - tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al lucrării de disertație (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea cererii de înscriere se va face cu majuscule.
  • Fișă lichidare - tip, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso) - completarea fișei de lichidare se va face cu majuscule.
  • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă – tip, completată şi semnată de absolvent şi de îndrumătorul științific al proiectului de diplomă (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - completarea declarației pe proprie răspundere se va face cu majuscule.
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, pe hârtie fotografică și care să fie realizate recent..
  • Fotocopie după cartea de identitate.
  • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru examenul de disertație (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

Comisia de examen

Preşedinte:

Membri:

Membru supleant:

Secretar: