Examen de Disertaţie 2020 - Ameliorarea Plantelor şi Producerea de Sămânţă

 
 

Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

Metodologia privind susţinerea examenului de disertaţie şi elaborarea Lucrării de Disertaţie

Model Lucrare de Disertaţie

 

Modul de susținere a examenului de disertație

  • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertaţie

2-12 iunie 2020

  • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură)
  • depunerea lucrării de disertație se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării de disertație se depune la secretarul comisiei de disertație)
 

30 iunie 2020

  • susţinerea publică a lucrării de disertație

 

Acte înscriere

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la Secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte:

  • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul ştiinţific al Lucrării de disertaţie (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule;
  • 2 fotografii color – tip paşaport;
  • Cerere – tip de eliberare a diplomei (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso);
  • Copie xerox de pe cartea de identitate;
  • Un dosar plic în care vor fi puse actele.

 

Comisia de examen

Preşedinte:

Membri:

Membru supleant:

Secretar: