Examen de Disertaţie 2022 - Ameliorarea Plantelor şi Producerea de Sămânţă

 
 

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

 

Modul de desfășurare a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertație

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) - se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

04 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de disertație

 

 

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

 

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cristea Stelica
 • Conf.univ.dr. Casian Hellene

 

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Madjar Roxana

 

Secretar:

 • Prof.univ.dr. Gîdea Mihai
 
 

Arhivă: