Examen de Disertaţie 2019 - Exploatarea Sistemelor Tehnice pentru Agricultură

 
 

Calendarul examenului de disertaţie

4-15 iunie 2018

 • Înscrierea pentru susţinerea publică a lucrării de disertaţie
 • Depunerea lucrării de disertaţie se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării de disertație se depune la secretarul comisiei de disertaţie)

 

Acte înscriere

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la Secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte:

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul ştiinţific al Lucrării de disertaţie (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule;
 • 2 fotografii color – tip paşaport;
 • Cerere – tip de eliberare a diplomei (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso);
 • Copie xerox de pe cartea de identitate;
 • Un dosar plic în care vor fi puse actele.

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Viorel ION

Membri:

 • Conf.univ.dr. Iacomi CRISTIAN
 • Conf.univ.dr. Farcaș NICOLAE

Secretar:

 • Confuniv.dr. Alina Nicoleta UDROIU

Metodologia privind susţinerea examenului de disertaţie şi elaborarea Lucrării de Disertaţie

Model Lucrare de Disertaţie