Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare externă 2004

 

Nr.crt. Nr. contract Denumire proiect Director/Responsabil de proiect Valoarea(Euro)
1 Program FP5 - PAXIS, Contract IPS-2001-41115 TRANSACT - TRANSfer of Successful Supporting Schemes for Technology-Based Start-Ups to Innovative ACTions in Newly Associated Countries Gheorghe Valentin ROMAN 16.242
2 NNE 5-2001-0619 Crear Viewls for Clean Fuels Gheorghe Valentin ROMAN 7.893
3 Program Leonardo da Vinci Contract RO 2004/9300/Ex. Formarea profesională continuă a formatorilor şi reglementările europene privind mediul înconjurător (For-Co-Re-Mi) Velicica DAVIDESCU 13.500
4 Program Leonardo da Vinci Contract RO/01/B/F/141072 Professional training of teachers in biological and agricultural sciences for rural area Viorel ION 30.000