Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare externă 2013

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director/Responsabil de proiect

1

Proiect Leonardo da Vinci, Contract 2012-1-ES1-LEO05-50453

(2012-2014)

Herbal.Mednet - Consolidarea educaţiei vocaţionale şi a instruirii inovative a formatorilor / consultanţilor agricoli in domeniul plantelor medicinale şi aromatice Sef.lucr.dr. Maria TOADER
2

Proiect Leonardo da Vinci,Contract LLP/LDV/PAR/2013/078

(2013-2015)

Agropuzzle II Puzzle for businessmen in agriculture carrying business in a permanently maintainable way Şef lucr.dr. Maria Toader
3 Program SOCRATE-ERASMUS Mecanizarea agriculturii, mecanizarea lucrarilor in agricultură și in spațiile verzi Conf.dr. Iacomi Cristian