Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2005

 

Nr. Crt.Nr. contractDenumire proiectDirector/Responsabil de proiectValoarea(Lei)
1 Grant CNCSIS, Cod 1284, Tema 33 Nr. 34659/ 2005 Cercetări privind fitoextractia metalelor grele, prin aport de EDTA, din solul contaminat Mihai VÂJIALĂ 9.962
2 Grant CNCSIS, Cod 1518, Tema 5Nr. 27636/2005 Evaluarea potenţialului productiv şi a capacităţii de rezilienţă a covorului vegetal în sistemul utilizării multifuncţionale Gheorghe MOTCĂ 10.540
3 Grant CNCSIS, Cod 1657, Tema 10Nr. 34659/2005 Cercetări privind factorii biotici, fiziologici şi ecologici implicaţi în apariţia black-point pe sămânţă de grâu şi posibilităţi de combatere Cornel GHEORGHIEŞ 11.000
4 Grant CNCSIS, Cod 1653, Tema 17 Nr. 34659/2005 Perfecţionarea tehnologiilor de uscare a produselor agricole Adrian MITROI 8.000
5 Grant CNCSIS, Cod 1532, Tema 7Nr. 27636/2005 Tehnici neconvenţionale în agrotehnica diferenţiată a zonei preluvosolului roşcat din Câmpia Română - implicaţii în fertilitatea solului şi creşterea producţiei Dumitru Ilie SANDOIU 13.000
6 Grant CNSIS, Cod 1263, Tema 3Nr. 34659/ 2005 Elaborarea unor metode originale de cercetare a deficienţelor de nutriţie a plantelor care au impact negativ asupra producţiei şi calităţii produselor vegetale Gheorghe C. BUDOI 11.000
7 Grant CNCSIS, Cod 1270, Tema 9 Nr. 34659/ 2005 Dezvoltarea serviciilor din agricultura României, în contextul integrării europene Nicolae FARCAS 10.000
8 Grant CNCSIS, Cod 1520, Tema 2 Nr. 27636/2005 Cercetări privind integrarea culturii cartofului în sistemul agriculturii durabile Lidia GEAMANU 10.900
9 Grant CNCSIS, Cod 160, Tema 4 Nr. 34659/ 2005 Cercetări biologice de fundamentare şi de integrare a unor măsuri agrotehnice pentru ameliorarea şi întreţinerea stării de fertilitate a preluvosolului roşcat din Câmpia Română Niculina GHEORGHIŢĂ 6.000
10 Grant CNCSIS, Cod 1568, Tema 3 Nr. 27636/2005 Cercetări privind fundamentarea şi implementarea managementului integrat al buruienilor - premiză a unui sistem de agricultură durabilă, pentru agroecosistemele din zona de sud a României Mihai GÂDEA 9.230
11 Grant CNCSIS, Cod 1656, Tema 11Nr. 34659/2005 Monitorizarea sensibilităţii la fungicide a speciilor de Alternaria transmise prin seminţe de crucifere Beatrice IACOMI 8.000
12 Grant CNCSIS, Cod 1285, Tema 12Nr. 34659/2005 Optimizarea lanţului protecţia solului - tehnologii de mecanizare - stabilitatea producţiei agricole Cristian IACOMI 10.000
13 Grant CNCSIS, Cod 1283, Tema 14Nr. 34659/2005 Valorificarea resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii în cadrul agrosistemelor din partea de S-E a României în contextul dezvoltării rurale durabile Doru Ioan MARIN 9.600
14 Grant CNCSIS, Cod 1529, Tema 6Nr. 27636/2005 Soluţii tehnologice de fertilizare organică la unele specii de legume în vederea obţinerii de producţii nepoluate, de calitate Gabrila NEAŢĂ 10.000
15 Grant CNCSIS, Cod 183, Tema 4Nr. 34659/2005 Cercetări privind particularităţile biologice ale leguminoaselor pentru boabe în condiţiile solului brun-roşcat din partea centală a Câmpiei Române Elena Loredana POHRIB 4.140
16 Grant CNCSIS, Cod 1621 , Tema 22Nr. 34659/2005 Studiul impactului eroziunii asupra învelişului de sol şi a mediului în zona subcarpaţilor de curbură, cu scopul stabilirii măsurilor de refacere ecologică a zonei Alexandra RADU 8.000
17 Grant CNCSIS, Cod 1637, Tema 28Nr. 34659/2005 Efectul metalelor grele asupra supravieţuirii şi abilităţii de nodulare a populaţiilor indigene de Rhizobium leguminosarum în solul tratat cu compost din nămol de epurare Vasilica STAN 7.700
18 Grant CNCSIS, Cod 1287, Tema 31Nr. 34659/2005 Utilizarea markerilor moleculari pentru ameliorarea rezistenţei genetice la secetă la fasolea comună (Phaseolus vulgaris L.): o nouă strategie Lizica SZILAGYI 10.000
19 Proiect Academia Română Contract nr. 99/2005 Corectarea în cursul perioadei de vegetaţie a pH-lui substratului de cultură la unele specii ornamentale cultivate în containere Velicica DAVIDESCU 4.000
20 Proiect CEEX, Contract nr. 106/2005 Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive la hibrizii străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România Victor ŞTEFAN 91.006
21 Proiect CEEX, Subcontract 1606/2005 Tehnologii de efectuare a tratamentelor fitosanitare specifice conceptului de agricultură ecologică, bazat pe substanţe fitofarmaceutice nepoluante provenite din biomasă Ioan GEAMĂN 40.000
22 Proiect CEEX, Subcontract 43/2005 Managementul integrat al producerii, condiţionării şi marketingul seminţelor de legume, în vederea alinierii la normele şi standardele europene Lizica SZILAGYI 4.000
23 Proiect CEEX, Subcontract 50/2005 Cercetări privind promovarea unor tehnici inovative de mecanizare în cadrul itinerariilor tehnologice la culturile prăşitoare în contextul unei agriculturi durabile şi a protecţiei mediului Ionela DOBRIN 30.000
24 Proiect CEEX, Subcontract 35/2005 Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu input-uri reduse Ionela DOBRIN 10.000
25 Proiect CEEX, Subcontact 10298/2005 Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme practicole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal Dumitru ŞTEFAN 22.000
26 Proiect CEEX, Subcontact 444/2005 Studii şi cercetări privind remedierea "in situ" a solului poluat cu metale grele datorită activităţii industriale Sevastian UDRESCU 15.000
27 Proiect CEEX, Subcontact 420/2005 Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor - componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu nornele şi standardele europene Viorica BĂLAN 30.000
28 Proiect CEEX, Subcontact 1653/2005 Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici Horia Victor HĂLMAJAN 34.100
29 Proiect CEEX, Subcontact 11/2005 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile Gheorghe MOTCĂ 13.400
30 Proiect CEEX, Subcontact 44/2005 Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului Dumitru Ilie SĂNDOIU 300
31 Proiect UMP-SCG Contract nr. 3744/2005 Asistenţă şi consultanţă acordate micilor producători de legume din zona preorăşenească a municipiului Bucureşti Viorel ION 174.822
32 Proiect UMP-SCG Contract nr. 3745/2005 Eficientizarea activităţii producătorilor agricoli individuali prin informare-documentare-demonstrare cu privire la asociere şi accesarea de fonduri Lenuţa Iuliana EPURE 149.414
33 Proiect UMP-SCG Contract nr. 3067/2005 Stabilirea diagnosticului regional şi a unor soluţii tehnico/economice eficiente la cultura rapiţei în sudul şi sud/estul ţării, în vederea creşterii suprafeţelor cultivate, a randamentelor şi a profitului realizat de fermieri Horia Victor HĂLMAJAN 117.538
34 Contract 7134/2005 ICDA Fundulea Verificarea acţiunii biologice a unor produse erbicide în combaterea buruienilor din culturile de câmp Gheorghe Şt. BUDOI 2.569
35 Contract 1887/2005 AGRI SOL Cercetări privind aplicarea îngrăşămintelor la cultura grâului de toamnă Gheorghe Şt. BUDOI 2.151
36 Contract 3999/2005 ALCEDO SRL Testarea eficacităţii unor produse erbicide aplicate la cultura de porumb boabe Gheorghe Şt. BUDOI 1.500
37 Contract 5105/2005CALIST Metode de analiză şi control pentru caracterizarea legumelor ecologice în conformitate cu normele europene Gabriela NEAŢĂ 9.230.1
38 Contract 1801/2005 Agrofam Fetesti Contribuţii privind perfecţionarea elementelor de tehnologie la culturile agricole la S.C. Agrofam Holding S.A. Feteşti Dumitru Ilie SĂNDOIU 10.000
39 Contract 1/2005 GMO Euroconsult Cercetări în lot demonstrativ în 3 repetiţii randomizate la cultura de soia (1 varietate RR&Isoline şi 4 varietăţi convenţionale) Dumitru Ilie SĂNDOIU 4.301,1
40 Contract 108/2005 MONSANTO Testarea unui sortiment de hibrizi de floarea-soarelui în condiţiile folosirii erbicidelor firmei Monsanto Europe S.A. pe solul brun-roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU 8.465,21
41 Contract 110/2005 MONSANTO Stabilirea soiurilor, a dozei de azot, a tulpinilor bacteriene şi a distanţei între rânduri la soia în condiţiile folosirii erbicidului Roundup Ready al firmei Monsanto Europe S.A. pe solul brun-roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU 7.427,45
42 Contract 109/2005 MONSANTO Testarea unui sortiment de hibrizi de porumb boabe în condiţiile folosirii erbicidelor firmei Monsanto Europe S.A. pe solul brun-roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU 1.875,76
43 Contract 148/2005 MONSANTO Monitorizarea testării unui sortiment de linii consangvinizate de floarea-soarelui în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU 860,07
44 Contract 147/2005 MONSANTO Monitorizarea testării unui sortiment de linii consangvinizate de porumb în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU 860,07
45 Contract 60/2005 SAATEN UNION Cercetări privind comportarea unui sortiment de soiuri de rapiţă ale firmei S.C. Saaten Union Romania în condiţii de competitivitate intra şi interspecifică Dumitru Ilie SĂNDOIU 1.823
46 Contract 5998/2005 SYNGENTA Stabilirea selectivităţii şi a eficacitaţii erbicidelor la un sortiment de hibrizi de floarea-soarelui ai firmei Syngenta pe solul brun-roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU 4.390,56
47 Contract 3789/2004 SYNGENTA Organizarea unui lot de verificare Optitech - Platformă mare la cultură de grâu de toamnă Dumitru Ilie SĂNDOIU 1.762
48 Contract 2241/2005 SATEN UNION Cercetări privind comportarea a doi hibrizi de floarea-soarelui ai firmei S.C. Saaten Union România în condiţiile folosirii unor erbicide competitive pe preluvosolul roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU 1.829,4