Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2007

 

Nr. Crt.Nr. contractDenumire proiectDirector/Responsabil de proiectValoarea(Lei)
1 Grant A CNCSIS 182/2006 la 27636/2005 Tehnici neconvenţionale în agrotehnica diferenţiată a zonei preluvosolului roşcat din Câmpia Română - implicaţii în fertilitatea solului şi creşterea producţiei Dumitru Ilie SĂNDOIU 10.400
2 Grant A CNCSIS, Contract 30 GR/2006 Cod 861, Tema 8 Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor agricole nepoluante în contextul agriculturii ecologice, în scopul obţinerii de produse agricole ecologice Gheorghe Valentin ROMAN 95.000
3 Grant A CNCSIS, Cod 1518, Tema 10 Evaluarea potenţialului productiv şi a capacităţii de rezilienţă a covorului vegetal în sistemul utilizării multifuncţionale Gheorghe MOTCĂ 11.600
4 Grant C CNCSIS 78/2006 Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă din România Sevastian UDRESCU 12.000
5 Grant A CNCSIS, Cod 1520, Tema 4 Cercetări privind integrarea culturii cartofului în sistemul agriculturii durabile Lidia GEAMĂNU 11.580
6 Grant A CNCSIS 1568/2005 T5/2006 Cercetări privind fundamentarea şi implementarea managementului integrat al buruienilor - premiză a unui sistem de agricultură durabilă, pentru agroecosistemele cerealiere din zona de sud a României Mihai GÂDEA 8.600
7 Grant A CNCSIS 33378/27636 A1/GR 134 Soluţii tehnologice de fertilizare organică la unele specii de legume în vederea obţinerii de producţii nepoluate şi de calitate Gabriela NEATĂ 10.000
8 Cercetări agrochimice şi soluţii tehnologice pentru valorificarea unor deşeuri organice ca substraturi nepoluante în horticultură Roxana MADJAR 60.000
9 Cercetări privind comportamentul la uscare al plantei Artemisia anuua Nicoleta Alina UDROIU 20.000
10 Proiect CEEX, Contract 106/2005 Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive la hibrizi străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România Victor ŞTEFAN 233.000
11 Proiect CEEX, Contract 145/2006 Producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice Gheorghe Valentin ROMAN 300.000
12 Proiect CEEX, Contract 136/2006 Identificarea indicatorilor de biodiversitate din principalele agrobiocenoze în vederea aprecierii modificărilor datorate noilor tehnologii de control al bolilor, buruienilor şi dăunătorilor Ioan ROŞCA 230.000
13 Proiect CEEX, Subcontract 420/2005 Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor - componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene Viorica BĂLAN 45.000
14 Proiect CEEX, Subcontract 133/2006 Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România Viorica BĂLAN 45.000
15 Proiect CEEX, Subcontract 35/2005 Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu input-uri reduse, în scopul diminuării poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene Ionela DOBRIN 35.000
16 Proiect CEEX, Subcontract 1592/2005 Cercetări privind promovarea unor tehnici inovative de mecanizare în cadrul itinerariilor tehnologice la culturile prăşitoare în contextul unei agriculturi durabile şi a protecţiei mediului Ionela DOBRIN 120.000
17 Proiect CEEX, Subcontract 10298/2005 Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal Ştefan DUMITRU 37.500
18 Proiect CEEX, Subcontract 1606/2005 Tehnologii de efectuare a tratamentelor fitosanitare specifice conceptului de agricultură ecologică, bazată pe substanţe fitofarmaceutice nepoluante provenite din biomasă Ioan GEAMĂN 50.000
19 Proiect CEEX, Subcontract 3077/2006 Sisteme pentru managementul protecţiei integrate a speciilor sâmburoase din fermele mici şi mijlocii în agricultura durabilă Ioan GEAMĂN 35.000
20 Proiect CEEX, Subcontract 1653/2005 Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici Horia Victor HĂLMĂJAN 11.800
21 Proiect CEEX, Subcontract 11/2005 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile Gheorghe MOTCĂ 26.800
22 Proiect CEEX, Subcontract 12/2005 Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici Gheorghe MOTCĂ 50.000
23 Proiect CEEX, Subcontract 44/2005 Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului Dumitru Ilie SĂNDOIU 27.000
24 Proiect CEEX, Subcontract 44/2005 Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului Dumitru Ilie SANDOIU 10000
25 Proiect CEEX, Subcontract 44/2005 Studii şi cerectări privind remedierea " in situ " a solului poluat cu metale grele datorită activităţii industriale Sevastian UDRESCU 15.000
26 Proiect CEEX, Subcontract 4685/2006 Cercetări privind ameliorarea proprietăţilor solurilor prin utilizarea polimerilor în câmpuri experimentale Sevastian UDRESCU 50.000
27 Proiect CEEX, Subcontract 95/2006 Biocompost pe bază de deşeuri organice (proteice şi celulozice) pentru o agricultură competitivă Sevastian UDRESCU 20.000
28 Proiect CEEX, Subcontract 8381/2006 Ingineria şi managementul ecosistemului viticol, fundamentate pe interpretarea integrativăa a proceselor biologice, ecologice, tehnologice şi economice prin tehnici de modelare sistematică, simulare şi feed - back Gheorghe C. BUDOI 37.060
29 Proiect CEEX, Subcontract 156-2/2006 Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti prin organizarea celei de a XVII - a conferinţă internaţională trienală a asociaţiei europene a cercetărilor la cartof ( EAPR ) Braţov 2008 Viorel ION 6.000
30 Proiect CEEX, Subcontract 372/2006 Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a scimbărilor climatice globale Doru Ioan MARIN
60.000
31 Proiect CEEX, Subcontract 53/2006 Cercetări privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextracţie Mircea MIHALACHE 43.600
32 Proiect CEEX, Subcontract 14/2006 Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comandă laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru Tudorică POPESCU
33 Proiect PN II, Contract 51-018/2007 Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii Doru Ioan MARIN 180.000
34 Proiect PN II, Contract 51-088/2007 Agrosisteme sub acţiunea factorilor antropogeni de risc şi stabilirea unor secvente tehnologice de pilotare a acestora Viorica BĂLAN 220.000
35 Contract 823/2006 Pioneer Hi-Bred Seed Agro SRL Cercetări privind implementarea tehnologiei de cultură la floarea-soarelui rezistentă la tribenuron methyl Costică CIONTU 2.750
36 Contract 47/2007 Monsanto Europe sa Monitorizarea evoluţiei susceptibilităţii hibrizilor şi liniilor de porumb Bt şi convenţionale din România Ioan ROŞCA 3.570
37 Contract 25/2007Monsanto SRL Monitorizarea testării unui sortiment de linii consangvinizate de floarea-soarelui în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU 14.968
38 Contract 26/2007Monsanto SRL Monitorizarea testării unui sortiment de linii consangvinizate de porumb boabe în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU 4.224