Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2008

 

Nr. Crt.Nr. contractDenumire proiectDirector/Responsabil de proiectValoarea(Lei)
1 Grant CNCSIS, Contract 43/2008 Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor agricole nepoluante în contextul agriculturii ecologice, în scopul obţinerii de produse agricole ecologice Gheorghe Valentin ROMAN 92.796
2 Grant CNCSIS, Contract 78/2006 Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă din România Sevastian UDRESCU 8.400
3 Grant CNCSIS, Contract 2827/2006 Fitoremedierea solurilor poluate cu plumb datorită activităţii industriale, aspecte teoretice şi practice Sevastian UDRESCU 15.000
4 Grant CNCSIS, Contract 1426/2007 Cercetări agrochimice şi soluţii tehnologice pentru valorificarea unor deşeuri organice ca substraturi nepoluante în horticultură Roxana MADJAR 60.000
5 Grant CNCSIS, Contract 212/2007 Influenţa măsurilor agrotehnice asupra principalilor indicatori ai fertilităţii preluvosolului roşcat din Câmpia Română Mihaela OBRIŞCĂ 21.341
6 Proiect CEEX, Contract 106/2005 Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive la hibrizi străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România Victor ŞTEFAN 49.000
7 Proiect CEEX, Contract 145/2006 Producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice Gheorghe Valentin ROMAN 233.215
8 Proiect CEEX, Subcontract 420/2005 Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor - componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene Viorica BĂLAN 40.000
9 Proiect CEEX, Subcontract 133/2006 Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România Viorica BĂLAN 25.000
10 Proiect CEEX, Subcontract 10298/2005 Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal Ştefan DUMITRU 22.000
11 Proiect CEEX, Subcontract 1653/2005 Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici Horia Victor HĂLMĂJAN 11.300
12 Proiect CEEX, Subcontract 11/2005 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile Gheorghe MOTCĂ 19.800
13 Proiect CEEX, Subcontract 12/2005 Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici Gheorghe MOTCĂ 5.000
14 Proiect CEEX, Subcontract 4685/2006 Cercetări privind ameliorarea proprietăţilor solurilor prin utilizarea polimerilor în câmpuri experimentale Sevastian UDRESCU 130.500
15 Proiect CEEX, Subcontract 95/2006 Biocompost pe bază de deşeuri organice (proteice şi celulozice) pentru o agricultură competitivă Sevastian UDRESCU 10.000
16 Proiect CEEX, Subcontract 156-2/2006 Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti prin organizarea celei de a XVII - a conferinţă internaţională trienală a asociaţiei europene a cercetărilor la cartof ( EAPR ) Braţov 2008 Viorel ION 6.000
17 Proiect CEEX, Subcontract 372/2006 Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a scimbărilor climatice globale Doru Ioan MARIN 80.000
18 Proiect CEEX, Subcontract 53/2006 Cercetări privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextracţie Mircea MIHALACHE 66.500
19 Proiect CEEX, Subcontract 14/2006 Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comandă laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru Tudorică POPESCU 98.386
20 Proiect PN II, Contract 52-139/2008 Cercetări privind obţinerea unor fertilizanţi fosfo-potasici vitroşi cu solubilitate controlată şi stabilirea parametrilor de utilizare în producţia vegetală Gheorghe Valentin ROMAN 112.295
21 Proiect PN II, Subcontract 52-119/2008 Realizarea şi implementarea unui sistem integrat de planificare a stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploataţiilor apicole din zona de S-SV a Munteniei Gheorghe Valentin ROMAN 17.000
22 Proiect PN II, Contract 51-018/2007 Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii Doru Ioan MARIN 120.000
23 Proiect PN II, Contract 51-088/2007 Agrosisteme sub acţiunea factorilor antropogeni de risc şi stabilirea unor secvente tehnologice de pilotare a acestora Viorica BĂLAN 150.000
24 Proiect PN II, Contract 32-147/2008 Efectele poluării asupra dimensiunii populaţiilor naturale, distribuţiei şi diversităţii genetice a speciilor genului Rhizobium în diferite zone agricole din România şi rolul acestora în remedierea solurilor Vasilica STAN 129.800
25 Proiect PN II, Contract 52-178/2008 Cercetări aplicative interdisciplinare şi dezvoltarea de tehnologii avansate de discriminare, decizie şi control focalizat pentru managementul buruienilor din culturile de prăşitoare Mihai GÂDEA
26 Proiect PN II, Contract 61-036/2007 Dezvoltarea tehnologiei de obţinere a unui complex enzimatic necesar hidrolizei materialelor lignocelulozice utilizate în producerea de biogaz-hidrocel Gabriela NEAŢĂ 100.000
27 Proiect PN II, Subcontract 1421/2007 Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursă energetică curată de protecţie a mediului şi de reducere a emisiilor de gaze în urma utilizării în fermele agricole Paul DOBRE 100.000
28 Proiect PN II - Capacităţi, Contract 160 CPI/2008 Dezvoltare şi modernizare laborator de cercetări agro-fitotehnice în domeniul culturilor de câmp în conformitate cu standardele europene Viorel ION 400.000
29 Proiect TD 145 Cerecetări privind producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice pentru zona de sud a ţării Adrian Gheorghe BĂŞA 29.529
30 Proiect BD 201 Cercetrări provind culturile agricole alternative în sistemul de agricultură ecologică pentru zona de sud a României Alina Maria IONESCU 18.000
31 Proiect BD 202 Cercetrări provind culturile agricole intercalate pentru sistemul de agricultură ecologică în zona de sud a României Elena Mirela DUŞA 18.000
32 Contact 262/2008 Cercetări privind controlul buruienilor cu tehnologia Roundup Ready in RR Corn-NK 603 Ilie Dumitru SĂNDOIU 4.273
33 Contract 210/2008 Cercetări privind coexistenţa la porumbul BT Ilie Dumitru SĂNDOIU 4.242
34 Contract 11/2008 Cercetări în lotul demonstrativ cu soiuri şi hibrizi de rapiţă la Feteşti pe sol cernoziom castaniu Ilie Dumitru SĂNDOIU 13.843
35 Contract 1/2008 Cercetări în lotul demonstrativ cu soiuri şi hibrizi de rapiţă la Feteşti pe sol cernoziom castaniu Ilie Dumitru SĂNDOIU 2.677