Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2010

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director /

Responsabil de proiect

1 Proiect PN II, Contract nr. 52-139/2008 Cercetări privind obţinerea unor fertilizanţi fosfo-potasici vitroşi cu solubilitate controlată şi stabilirea parametrilor de utilizare în producţia vegetală Prof.univ.dr. Gheorghe Valentin ROMAN
2 Proiect PN II, Subcontract nr. 52-119/2008 Realizarea şi implementarea unui sistem integrat de planificare a stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploataţiilor apicole din zona de S-SV a Munteniei Prof.univ.dr. Gheorghe Valentin ROMAN
3 Proiect PN II, Contract nr. 51-018/2007 Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii

Prof.univ.dr.

Doru Ioan MARIN

4

Proiect PN II, Subcontract nr.

52-114/2008

Monitorizarea impactului agriculturii asupra
schimbarilor climatice globale, managementului solului, apei si carbonului prin sisteme conservative: minimum tillage si no-tillage, în Campia Transilvaniei.

Prof.univ.dr.

Doru Ioan MARIN

5 Proiect PN II, Contract nr. 51-088/2007 Agrosisteme sub acţiunea factorilor antropogeni de risc şi stabilirea unor secvente tehnologice de pilotare a acestora

Prof.univ.dr.

Viorica BĂLAN

6

Proiect PN II, Subcontract nr.

52-168/2008

Prevenirea şi diminuarea pagubelor produse de filoxeră printr-un management tehnologic respectuos faţă de mediu

Prof.univ.dr.

Ioan Roşca

7

Proiect FEDR

82455/24.11.2009

Management integrat al reţelei de situri marine Natura 2000 (SCI) de la litoralul românesc Prof. univ. dr. Aurelian PENESCU
8

Monsanto Internaţional SRL-Elveţia

Contract nr. 2610/2009

Eficacitatea în controlul buruienilor în sistemul porumb Roundup ready - PAN EU Porumb RR protocol

Prof. univ. dr.

Dumitru Ilie SĂNDOIU

9 Proiect PN II, Contract nr. 32-147/2008 Efectele poluării asupra dimensiunii populaţiilor naturale, distribuţiei şi diversităţii genetice a speciilor genului Rhizobium în diferite zone agricole din România şi rolul acestora în remedierea solurilor Conf.univ.dr. Vasilica STAN
10 Proiect PN II - Capacităţi, Contract nr. 160 CPI/2008 Dezvoltare şi modernizare laborator de cercetări agro-fitotehnice în domeniul culturilor de câmp în conformitate cu standardele europene

Conf.univ.dr.

Viorel ION

11 Proiect PN II, Subcontract nr. 51041/14.09.2007 Realizarea unor tehnologii şi produse corespunzătoare dezvoltării durabile aplicate porumbului în stadii de coacere, în scopul asigurării securităţii alimentare şi protecţiei sanitar-veterinare

Conf.univ.dr.

Ionela DOBRIN

12

Proiect PN II,

Subcontract nr. 51048/14.09 2007

Tehnică inovativă pentru înfiinţarea culturilor cerealiere în sistem durabil, care limitează degradarea solului, conservă biodiversitatea şi contribuie la creşteri calitative ale producţiilor agricole

Conf.univ.dr.

Ionela DOBRIN

13 Proiect PN II, Subontract nr. 61-036/2007 Dezvoltarea tehnologiei de obţinere a unui complex enzimatic necesar hidrolizei materialelor lignocelulozice utilizate în producerea de biogaz-hidrocel Conf.univ.dr. Gabriela NEAŢĂ
14

Proiect PN II,

Subcontract nr. 32-118/2008

Metodă nouă, neconvenţională de evaluare ,,in situ,, a contaminării solului cu metale grele Conf. univ.dr. Mircea MIHALACHE
15 Proiect PN II, Contract 52-178/2008 Cercetări aplicative interdisciplinare şi dezvoltarea de tehnologii avansate de discriminare, decizie şi control focalizat pentru managementul buruienilor din culturile de prăşitoare Şef lucr.univ.dr. Mihai GÂDEA
16 Proiect PN II, Subcontract nr. 1421/2007 Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursă energetică curată de protecţie a mediului şi de reducere a emisiilor de gaze în urma utilizării în fermele agricole

Şef lucr.univ.dr.

Paul DOBRE

17

Proiect PN II,

Subcontract nr. 52-130/ 2008

Evaluarea riscului de apariţie şi de răspândire a fenomenelor de îngălbenire şi degenerare la viţa de vie produse de fitoplasme (micoplasme) în condiţiile schimbărilor climatice în România

Şef lucr.univ.dr.

Minodora

GUTUE

18

ADG Design SRL

Contract nr. 3469/2009

Studiul privind reabilitarea şi amenajarea zonei de agrement Otopeni. Analiza calitativă apă-sol

Şef lucr.univ.dr.

Leonard ILIE