Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2014

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director/Responsabil de proiect

1

PNII-PCCA Contract nr. 45/2012

Optimizarea producției de biomasă în condiţiile conservării apei (OPTIBIOMA-W) Conf. dr. Viorel ION
2

PNII-PCCA Contract nr. 121/2012

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii (SIOPTEF) Conf. dr. Beatrice Michaela IACOMI
3

Planul Sectorial ADER 2020 – UMPP ASAS

Contract:

ADER 231

Evaluarea potențialului privind producția de biocarburanți și biolichide în acord cu randamentele minime incluse în Directiva 2009/28/CE. Realizarea unui sistem informatic pentru monitorizarea emisiilor tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime organice pentru biocarburanți și biolichide Conf. dr. Mircea MIHALACHE
4

Proiect PN II, Contract nr. 122/2012

Ameliorarea solurilor acide folosind un deșeu provenind din industria metalurgică Conf. dr. Mircea MIHALACHE
5 Proiect PN II, Contract nr. 112/2012

Cercetări interdisciplinare privind tratarea seminţelor cu hidrolizate de colagen în vedere creşterii indicatorilor calităţii, reducerii pesticidelor şi dezvoltarea durabilă a producţiei agricole (GERMOSTIM)

Conf. dr. Mihai GIDEA
6

Contract nr. 504 din 6.05.2014

Importanţa culturii porumbului în contextul agriculturii durabile - loturi demonstrative cu hibrizi de porumb convenţional Conf. dr. Lizica SZILAGYI
7 Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0589 (RAPESTIK), Cod 162/2014 Cercetări interdisciplinare privind utilizarea unor produse tip elastic pe bază de colagen pentru tratarea culturilor de rapiță în vederea creșterii productivității și a reducerii pierderilor de recoltă    

Şef lucr. dr. Emilia Brândușa SĂNDULESCU

8

Contract

175/2014

Sistem expert pentru monitorizarea riscurilor în agricultură şi adaptarea tehnologiilor agricole conservative la schimbările climatice

Prof. dr. Doru Ioan MARIN

9

Contract nr. 2052 din 16.04.2014

Importanţa biodiversităţii în contextul agriculturii intensive durabile şi a unor soluţii durabile de gestionare eficientă a resurselor naturale în agricultură - loturi demonstrative cu hibrizi de porumb convenţional, floarea soarelui convenţională şi flori polenizatoare Conf. dr. Lizica SZILAGYI
10

Contract nr. 7032/04.12.2013

Managementul culturilor de câmp – Fundamente agronomice Asist. dr. Adrian Gheorghe BĂŞA
11 Contract nr. 354/01.04.2014 Introducere în agricultură Asist. dr. Adrian Gheorghe BĂŞA
12 Contract 686/2014 Cercetari în loturi demonstrative la hibrizi de porumb tardivi Asist. dr. Adrian Gheorghe BĂŞA