Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2016

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director/Responsabil de proiect

1

PNII-PCCA Contract nr. 45/2012

Optimizarea producției de biomasă în condiţiile conservării apei (OPTIBIOMA-W) Prof. dr. Viorel ION
2

PNII-PCCA Contract nr. 121/2012

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii (SIOPTEF) Conf. dr. Beatrice Michaela IACOMI
3

33 BG /2016

Transferul și implementarea metodologiei de control diferențiat al buruienilor utilizând tehnologii GIS - RTK Conf. dr. Mihai GÎDEA
4

PN-III-P2-2.1-PTE-2016- 0166

Prototipuri pentru un biopesticid și un produs antimicotic pe bază de biocomplexe vegetale obținute prin biotehnologii superioare de exploatare a speciilor de Solanum și Camelina sativa Prof. dr. Stelica CRISTEA
5

28/2016

Demonstrarea și promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în România

Prof. dr. Mircea MIHALACHE
6

Proiect PN II, Contract nr. 122/2012

Ameliorarea solurilor acide folosind un deșeu provenind din industria metalurgică Conf. dr. Leonard ILIE
7 Proiect PN II, Contract nr. 112/2012 Cercetări interdisciplinare privind tratarea seminţelor cu hidrolizate de colagen în vedere creşterii indicatorilor calităţii, reducerii pesticidelor şi dezvoltarea durabilă a producţiei agricole (GERMOSTIM)

Conf. dr. Mihai GÎDEA

8

Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0589 (RAPESTIK), Cod 162/2014

ACercetări interdisciplinare privind utilizarea unor produse tip elastic pe bază de colagen pentru tratarea culturilor de rapiță în vederea creșterii productivității și a reducerii pierderilor de recoltă    

Şef lucr. dr. Emilia Brînduşa Săndulescu

9

Contract

175/2014

Sistem expert pentru monitorizarea riscurilor în agricultură şi adaptarea tehnologiilor agricole conservative la schimbările climatice Prof. dr. Doru Ioan MARIN
10

187/17.02.2016

Cercetări privind comportamentul soiurilor de grâu Premium la atacul patogenilor specifici, corelat cu condiţiile climatice, şi impactul tratamentelor fitosanitare asupra producției acestora în zona judeţelor Călăraşi şi Teleorman Prof. dr. Stelica CRISTEA
11

1187/2016

Studiu pedologic și agrochimic în vederea elaborării planului de fertilizare pe culturi în suprafață totală de 410 ha Șef lucr. dr. Marian MUȘAT
12 852/2016 Elaborare de studiu pedologic în vederea amenajarii peisagistice în sector 6 București Șef lucr. dr. Marian MUȘAT