DESPRE FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

CONDUCERE

PREZENTARE

 

ISTORIC

 

ORGANIZARE

 

CADRE DIDACTICE

 

DOCUMENTE UTILE

 

PREZENTARE

 

Facultatea de Agricultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1852 şi are o bogată experienţă didactică şi de cercetare pe plan naţional şi internaţional, fiind cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior agronomic din România.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură şi biologie. De asemenea, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii.

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură din Bucureşti dobândesc calificări pentru a răspunde ceriţelor pieţei forţei de muncă din sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti organizează studii universitare pe trei cicluri, respectiv:
• Ciclul I - studii universitare de licenţă;
• Ciclul II - studii universitare de masterat;
• Ciclul III - studii universitare de doctorat.

În cadrul Ciclului I - studii universitare de licenţă, Facultatea de Agricultură din Bucureşti are următoarele specializări:
• Agricultură - curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
• Agricultură-IFR - curs cu frecvenţă redusă, 4 ani, 240 credite, specializare Autorizată;
• Ştiinţele solului - curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
• Protecţia plantelor - curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
• Silvicultură - curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
• Biologie - curs de zi, 3 ani, 180 credite, specializare Acreditată;
• Biologie-IFR - curs cu frecvenţă redusă, 3 ani, 180 credite, specializare Acreditată;

În cadrul Ciclului II - studii universitare de masterat, Facultatea de Agricultură din Bucureşti are următoarele specializări:
• Agricultură durabilă - curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
• Consultanţă agricolă - curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
• Managementul şi expertiza fondului funciar - curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
• Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară - curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
• Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă - curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
• Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură - curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată.

În cadrul Ciclului III - studii universitare de doctorat, Facultatea de Agricultură din Bucureşti organizează studii de doctorat în domeniul Agronomie, sub îndrumarea unor personalităţi recunoscute în mediul universitar, academicieni şi profesori consacraţi în domeniul ştiinţific agronomic pe plan naţional şi internaţional.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti dispune de spaţii proprii de învăţământ în clădirea centrală a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (Corpul A). La acestea se adaugă: corpul Specializării de Biologie cu sală de curs şi laboratoare de specialitate; corpul disciplinelor de Chimie, Biochimie şi Agrochimie; hale pentru tractoare şi maşini agricole, cu săli de curs şi laboratoare de specialitate pentru disciplinele de mecanizarea agriculturii. Pentru desfăşurarea cursurilor, Facultatea de Agricultură utilizează 1 amfiteatru cu capacitatea de circa 350 locuri, 1 amfiteatru cu capacitatea de circa 200 locuri, 1 amfiteatru cu 110 locuri şi 5 săli de curs cu circa 40-65 locuri.

Facultatea de Agricultură are în componenţa sa două departamente, şi anume: 

- Departamentul de Ştiinţele Solului, cu un număr de 23 cadre didactice şi cu următoarele colective: Pedologie, Agrotehnică, Agrochimie, Mecanizare, Silvicultură;

- Departamentul de Ştiinţele Plantelor, cu un număr de 28 cadre didactice şi cu următoarele colective: Fitotehnie, Genetică şi Ameliorarea Plantelor, Protecţia Plantelor, Biologie.

Laboratoarele facultăţii sunt dotate cu echipamentele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor practice şi de cercetare. Există laboratoare de specialitate, după cum urmează:


1. Mecanizarea agriculturii: 3 laboratoare (situate în două hale de maşini), cu echipamente complete (tractoare, maşini agricole pentru culturi de câmp, culturi horticole, creşterea animalelor) şi 3 săli de seminar, fiecare pentru 30 studenţi.
2. Pedologie: un laborator pentru mineralogie şi un laborator pentru fizica şi chimia solului, fiecare pentru 25 studenţi, cu pipete Kubiena, penetrometre, pH-metre, conductometre, infiltrometre, colecţii de minerale şi roci, diorame pentru principalele tipuri de sol, colecţii de micromonoliţi; 1 laborator de Informatică; 1 muzeu unicat cu profilele de soluri din România.
3. Agrochimie: 2 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi şi 3 laboratoare pentru cercetare, cu balanţe, ionometre, spectrofotometre cu absorţie atomică, flamen-fotometre, o casă de vegetaţie cu dotare aferentă etc.
4. Genetica şi Ameliorarea plantelor: 4 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi, cu balanţe, microscoape, agitator magnetic, lux-metru, binoculare etc; un câmp didactic şi experimental în incinta USAMV Bucureşti.
5. Agrotehnica: 2 laboratoare, fiecare pentru 27 studenţi, cu etuve, balanţe, infiltrometre; 1 laborator de biologia solului, cu dotare corespunzătoare; o sală de seminar pentru disciplina de Tehnică experimentală dotată cu computere; o cameră de creştere; un câmp didactic şi experimental la Moara Domnească.
6. Entomologie şi Fitopatologie:3 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi, cu microscoape, stereomicroscoape, binoculare, Herbarium, colecţii cu preparate umede, micropreparate şi colecţii de insecte, preparate anatomo-morfologice.
7. Fitotehnie: 4 laboratoare, dintre care 1 laborator pentru Plante furajere, 2 laboratoare pentru Culturi fitotehnice și 1 laborator pentru protecția mediului, fiecare pentru 30 studenţi, cu balanţe, herbarii, aparatură completă pentru controlul calităţii seminţelor şi calitatea produselor agricole; 1 laborator de Ecofiziologie; 1 laborator de Calitatea produselor agricoleşi agro-alimentare; 1 laborator de Informatică; un câmp didactic şi experimental la Moara Domnească cu colecţii didactice pentru culturi de câmp şi plante furajere, plante aromatice şi medicinale; un câmp didactic şi experimental în incinta USAMV Bucureşti cu colecţii didactice pentru culturi de câmp; 1 muzeu unicat pentru culturi de câmp şi plante furajere.
8. Chimie şi Biochimie: 2 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi, cu dotare corespunzătoare, incluzând spectrofotometre, aparat pentru electroforeză, polarimetru, pH-metru, calcinator, balanţe.
9. Informatică: 1 laborator cu 15 computere.

 

Pentru specializarea de Biologie, Facultatea de Agricultură dispune de laboratore de Zoologia nevertebratelor, Zoologia vertebratelor, Morfologia şi anatomia plantelor, Botanică sistematică I, Entomologie, Fitopatologie. De asemenea, dispune de spaţii în care sunt organizate colecţii de plante, colecţii ornitologice, la care se adaugă un câmp didactic în incinta USAMV Bucureşti.

Pentru disciplina de Educaţie fizică şi Sport se utilizează sala de sport a USAMV Bucureşti cu 800 locuri în tribune, saună, sală de forţă; în apropierea acesteia se află terenuri pentru fotbal, volei, baschet, tenis de câmp, atletism.

Pentru anumite discipline, Facultatea de Agricultură colaborează cu celelalte facultăţi ale USAMV Bucureşti, şi anume: pentru disciplinele horticole (Legumicultură; Viticultură; Pomicultură) şi cele de Botanică şi Fiziologia plantelor, Facultatea de Agricultură utilizează facilităţile Facultăţii de Horticultură; pentru disciplinele de îmbunătăţiri funciare se beneficiază de baza materială a Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; pentru unele discipline cu profil biologic (Citologie, Histologie şi Embriologie, Fiziologie animală, Biotehnologii) studenţii au acces la baza materială a Facultăţii de Medicină Veterinară şi a Facultăţii de Biotehnologii; pentru disciplinele de zootehnie Facultatea de Agricultura utilizează facilităţile Facultăţii de Zootehnie.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti are o reţea de internet cu server propriu ce găzduieşte pagina web a facultăţii www.agro-bucuresti.ro şi serviciul de mesagerie propriu de tip Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Studenţii facultăţii au acces la biblioteca centrală a USAMV Bucureşti, precum şi la bibliotecile existente la nivelul diferitelor departamente, precum: biblioteca Catedrei de Fitotehnie; biblioteca Colectivului de Biologie. În procesul de instruire curentă, Facultatea de Agricultură foloseşte Staţiunea Didactică şi Experimentală Belciugatele şi Ferma Moara Domnească.

Pentru activităţi de cercetare ştiinţifică, Facultatea de Agricultură din Bucureşti dispune de un Laborator de “Cercetări Agro-fitotehnice" la Moara Domnească cu dotarea aferentă desfăşurării cercetărilor în câmp şi laborator, precum şi de un Laborator de “Gestiunea deşeurilor organice şi protecţia mediului”. De asemenea, în cadrul facultăţii funcţionează "Centrul de cercetare pentru agricultura durabilă".

Toti studenţii facultăţii au asigurate condiţii de cazare în caminele din campusul USAMV Bucureşti. De asemenea, studenţii beneficiază şi de alte facilităţi, cum ar fi: cantină, bufet, dispensar, biserică, club studenţesc, disco-club, parcuri, etc.

Colaboratori