FRECVENŢA LA CURSURI ŞI LUCRĂRI PRACTICE

 
 
  • Lunar se va face analiza frecvenţei la cursuri şi lucrări practice (laboratoare, seminarii), iar în caz de absenţe se vor lua măsurile necesare: excludere din cămin, anunţuri către susţinătorii legali etc.
  • Nu se acceptă mutări din grupe: studenţii au obligaţia de a frecventa cursurile şi lucrările practice cu grupa în care au fost repartizaţi.