Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2011

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director /

Responsabil de proiect

1

Proiect PN II, Contract nr.

52-139/2008-2011

Cercetări privind obţinerea unor fertilizanţi fosfo-potasici vitroşi cu solubilitate controlată şi stabilirea parametrilor de utilizare în producţia vegetală Sef lucr.dr. Lenuța EPURE
2

Proiect PN II, Subcontract nr.

52-114/2008-2011

Monitorizarea impactului agriculturii asupra
schimbarilor climatice globale, managementului solului, apei si carbonului prin sisteme conservative: minimum tillage si no-tillage, în Campia Transilvaniei.
Prof.univ.dr. Doru Ioan MARIN
3

Proiect PN II, Subcontract nr.

52-168/2008-2011

Prevenirea şi diminuarea pagubelor produse de filoxeră printr-un management tehnologic respectuos faţă de mediu.

Prof.univ.dr.

Roşca Ioan

4

Proiect FEDR

82455/24.11.2009

Management integrat al retelei de situri marine Natura 2000 (SCI) de la litoralul romanesc Prof. univ. dr. Aurelian PENESCU
5

Proiect PN II, Contract nr.

32-147/2008-2011

Efectele poluării asupra dimensiunii populaţiilor natural, distribuţiei şi diversităţii genetice a speciilor genului Rhizobium în diferite zone agricole din România şi rolul acestora în remedierea solurilor Conf.univ.dr. Vasilica STAN
6

Proiect PN II,

Subcontract nr. 32-118/2008-2011

Metodă nouă, neconvenţională de evaluare ,,in situ,, a contaminării solului cu metale grele Conf. univ.dr. Mircea MIHALACHE
7 Proiect PN II, Contract 52-178/2008-2011 Cercetări aplicative interdisciplinare şi dezvoltarea de tehnologii avansate de discriminare, decizie şi control focalizat pentru managementul buruienilor din culturile de prăşitoare Şef lucr.univ.dr. Mihai GÂDEA
8

Proiect PN II,

Subcontract nr. 52-130/ 2008-2011

Evaluarea riscului de apariţie şi de răspândire a fenomenelor de îngălbenire şi degenerare la viţa de vie produse de fitoplasme (micoplasme) în condiţiile schimbărilor climatice în România

Şef lucr.univ.dr.

Minodora

GUTUE

9

Monsanto România

Contract nr. 2/2011

Cercetări în lotul demonstrativ cu hibrizi de rapiță la Fetești, pe sol cernoziom castaniu

Prof. univ. Dr.

Dumitru Ilie SĂNDOIU

10

Monsanto România

Contract nr. 4/2011

Cercetări privind epoca de semănat și densități pentru un sortiment de hibrizi de porumb amplasat în miniparcele (348 miniparcele), în condițiile de la Moara Domnească

Prof. univ. Dr.

Dumitru Ilie SĂNDOIU

11

SC ALCEDO SRL

Contract nr. 63/2011

Studiu de impact al viermelui vestic al radăcinilor de porumb - Diabrotica virgifera virgifera LeConte- în zona de vest a României Prof.univ.dr. Ioan ROȘCA
12

BASF SRL

Contract nr. 1352/2011

Servicii de consultanță în domeniul agricol Prof.univ.dr. Ioan ROȘCA
13

Monsanto România

Contract nr. 3/2011

Cercetări în loturi demonstrative pe un sortiment de 21 de hibrizi de porumb, pe solul preluvosol roșcat de la Moara Domnească și determinarea dinamicii umidității în câmp a hibrizilor testati Asist.dr. Mihaela OBRIȘCĂ