Agricultură - Învățământ cu frecvență

 
 
 

Programul de studii universitare de licenţă Agricultură este acreditat şi continuă tradiţia educaţională a Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti, din anul 1852. Acest program de studii pregătește specialişti (ingineri agronomi) care au capacitatea de a înţelege, analiza, sintetiza şi utiliza informaţii, concepte, teorii şi metode din domeniul agricol, precum şi capacitatea de a analiza şi rezolva problemele din domeniul agricol şi mediul rural.

Durata: 4 ani, 240 ECTS
Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • elaborarea de planuri manageriale şi de conducere a afacerilor în domeniul agricol;
 • organizarea şi conducerea unei exploataţii agricole complexe;
 • conceperea, organizarea şi conducerea proceselor de producţie agricolă;
 • conceperea, organizarea şi implementarea tehnologiilor de producţie agricolă;
 • organizarea şi efectuarea lucrărilor şi operaţiilor agricole;
 • dezvoltarea şi conducerea de programe privind mecanizarea şi automatizarea lucrărilor complexe din explotaţiile agricole;
 • dezvoltarea şi conducerea de programe privind chimizarea şi protecţia plantelor, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic;
 • analiza performanţelor proceselor de producţie agricolă;
 • realizarea de expertize şi acordarea de consultanţă agricolă;
 • gestionarea şi exploatarea raţională a resurselor naturale;
 • capacitatea de a armoniza cerinţele factorului biologic cu condiţiile pedoclimatice şi tehnologia aplicată la plantele de cultură;
 • controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole;
 • valorificarea şi promovarea produselor şi serviciilor agricole, precum şi a inputurilor pentru agricultură;
 • abilităţi administrative în domeniul agricol la nivel local, regional şi naţional;
 • abilităţi de gestionare a problemelor spaţiului rural românesc;
 • abilităţi în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă din domeniul agricol;
 • abilităţi didactice pentru învăţământul de specialitate.
 

Oportunități angajare

Absolvenții acestui program de studii universitare de licență vor putea să activeze în următoarele sectoare de activitate: producţie agricolă şi sectorul de servicii aferente; cercetare-dezvoltare agricolă şi rurală; comerţul cu produse agricole şi inputuri pentru agricultură; consultanţă agricolă; învăţământ de specialitate; acordarea de credite; evaluări şi asigurări agricole; administraţie în domeniul agriculturii şi a mediului rural; recepţionarea, procesarea şi valorificarea produselor agricole.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Inginer agronom;
 • Inginer de cercetare în agricultură;
 • Consultant tehnic pentru producţia de cereale, plante tehnice şi furaje;
 • Consilier inginer agronom;
 • Expert inginer agronom;
 • Inspector de specialitate inginer agronom;
 • Referent de specialitate inginer agronom;
 • Consultant afaceri în agricultură;
 • Consilier pedolog;
 • Asistent cercetare în agricultură;
 • Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie;
 • Asistent de cercetare în pedologie-agrochimie;
 • Inspector de specialitate pedolog;
 • Referent de specialitate pedolog;
 • Agent de asigurare;
 • Agent agricol;
 • Administrator bunuri agricole;
 • Tehnician agronom - exploatare;
 • Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri;
 • Tehnician agronom – cercetare;
 • Tehnician pedolog;
 • Operator în ferme ecologice mixte;
 • Reprezentant tehnic;
 • Agent de vânzări;
 • Reprezentant comercial;
 • Profesor în învăţământul gimnazial.