Agricultură - Învățământ cu frecvență redusă

 
 
 

Programul de studii universitare de licenţă Agricultură - IFR este autorizat şi funcționează în cadrul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti, din anul 2010. Acest program de studii continuă tradiția Facultăţii de Agricultură în organizarea de cursuri fără frecvență (FF) începută în anul 1952, pregătind specialişti (ingineri agronomi) care au capacitatea de a înţelege, analiza, sintetiza şi utiliza informaţii, concepte, teorii şi metode din domeniul agricol, precum şi capacitatea de a analiza şi rezolva problemele din domeniul agricol şi mediul rural.

Durata: 4 ani, 240 ECTS
Forma de învățământ: IFR (învățământ cu frecvență redusă)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • elaborarea de planuri manageriale şi de conducere a afacerilor în domeniul agricol;
 • organizarea şi conducerea unei exploataţii agricole complexe;
 • conceperea, organizarea şi conducerea proceselor de producţie agricolă;
 • conceperea, organizarea şi implementarea tehnologiilor de producţie agricolă;
 • organizarea şi efectuarea lucrărilor şi operaţiilor agricole;
 • dezvoltarea şi conducerea de programe privind mecanizarea şi automatizarea lucrărilor complexe din explotaţiile agricole;
 • dezvoltarea şi conducerea de programe privind chimizarea şi protecţia plantelor, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic;
 • analiza performanţelor proceselor de producţie agricolă;
 • realizarea de expertize şi acordarea de consultanţă agricolă;
 • gestionarea şi exploatarea raţională a resurselor naturale;
 • capacitatea de a armoniza cerinţele factorului biologic cu condiţiile pedoclimatice şi tehnologia aplicată la plantele de cultură;
 • controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole;
 • valorificarea şi promovarea produselor şi serviciilor agricole, precum şi a inputurilor pentru agricultură;
 • abilităţi administrative în domeniul agricol la nivel local, regional şi naţional;
 • abilităţi de gestionare a problemelor spaţiului rural românesc;
 • abilităţi în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă din domeniul agricol;
 • abilităţi didactice pentru învăţământul de specialitate.
 

Oportunități angajare

Absolvenții acestui program de studii universitare de licență vor putea să activeze în următoarele sectoare de activitate: producţie agricolă şi sectorul de servicii aferente; cercetare-dezvoltare agricolă şi rurală; comerţul cu produse agricole şi inputuri pentru agricultură; consultanţă agricolă; învăţământ de specialitate; acordarea de credite; evaluări şi asigurări agricole; administraţie în domeniul agriculturii şi a mediului rural; recepţionarea, procesarea şi valorificarea produselor agricole.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Inginer agronom;
 • Inginer de cercetare în agricultură;
 • Consultant tehnic pentru producţia de cereale, plante tehnice şi furaje;
 • Consilier inginer agronom;
 • Expert inginer agronom;
 • Inspector de specialitate inginer agronom;
 • Referent de specialitate inginer agronom;
 • Consultant afaceri în agricultură;
 • Consilier pedolog;
 • Asistent cercetare în agricultură;
 • Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie;
 • Asistent de cercetare în pedologie-agrochimie;
 • Inspector de specialitate pedolog;
 • Referent de specialitate pedolog;
 • Agent de asigurare;
 • Agent agricol;
 • Administrator bunuri agricole;
 • Tehnician agronom - exploatare;
 • Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri;
 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal;
 • Tehnician agronom – cercetare;
 • Tehnician pedolog;
 • Operator în ferme ecologice mixte;
 • Reprezentant tehnic;
 • Agent de vânzări;
 • Reprezentant comercial;
 • Profesor în învăţământul gimnazial.