Biologie - Învățământ cu frecvență redusă

 
 
 

Programul de studii universitare de licență Biologie - IFR este acreditat și funcţionează în cadrul Facultății de Agricultură, USAMV București, din anul 2001.

Acest program de studii pregăteşte specialişti în domeniul biologiei (ştiinţe naturale) cu o pregătire aprofundată, bazată pe însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice și tehnice care să le permită înţelegerea, analiza, sintetizarea şi utilizarea informaţiilor, conceptelor, teoriilor şi metodelor specifice domeniului.

 

Durata: 3 ani, 180 ECTS
Forma de învățământ: IFR (învățământ cu frecvență redusă)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • operarea cu notiuni, concepte, legități și principii specifice domeniului;
 • investigarea bazei moleculare si celulare de organizare și functionare a materiei vii;
 • caracterizarea și clasificarea organismelor vii;
 • explorarea sistemelor biologice;
 • utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea lumii vii;
 • integrarea inter- /transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului.

 

Oportunități angajare

Absolvenții acestui program de studii universitare de licență vor putea să activeze în laboratoarele de profil şi sectoarele de cercetare ale biologiei teoretice şi aplicative, în educație, administrație, consultanță, expertiză și control, în concordanță cu cerințete pieții muncii și cadrul național al calificărilor.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • consilier biolog;
 • expert biolog;
 • inspector de specialitate biolog;
 • referent de specialitate biolog;
 • consilier botanist;
 • expert botanist;
 • referent de specialitate botanist;
 • consilier zoolog;
 • expert zoolog;
 • referent de specialitate zoolog;
 • ecolog;
 • biolog;
 • zoolog;
 • botanist;
 • referent de specialitate bacteriolog;
 • referent de specialitate farmacolog;
 • consilier microbiolog;
 • expert microbiolog;
 • inspector de specialitate microbiolog;
 • referent de specialitate microbiolog;
 • farmacolog;
 • bacteriolog;
 • microbiolog;
 • cercetător în biologie;
 • asistent de cercetare în biologie;
 • cercetător în microbiologie-bacteriologie;
 • asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie;
 • cercetător în botanică;
 • asistent de cercetare în botanică;
 • cercetător în domeniul zoologic;
 • asistent de cercetare în domeniul zoologic;
 • cercetător în ecologie şi protecţia mediului;
 • cercetător în ingineria genetică;
 • asistent de cercetare în ingineria genetică;
 • muzeograf;
 • profesor în învăţământul gimnazial.