Agricultură durabilă - Învățământ cu frecvență

 
 
 

Programul de studii universitare de masterat Agricultură durabilă este acreditat şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti, din anul 1995, când a fost iniţiat cursul de studii aprofundate denumit “Sisteme durabile de producţie agricolă”, care s-a transformat începând cu anul universitar 2000-2001 în programul de studii universitare de masterat cu denumirea “Agricultură durabilă”.

Acesta asigură specialiştilor din domeniul agricol perfecţionarea şi aprofundarea domeniului de mare actualitate şi interes reprezentat de agricultura durabilă, respectiv de problematica exploatării durabile a resurselor în procesul de producţie agricolă, a sistemele agricole alternative (agricultura ecologică, agricultura de precizie), a protecţiei şi conservării mediului şi a asigurării durabilităţii exploataţiei agricole şi a mediului rural din care aceasta face parte.

 

Durata: 2 ani, 120 ECTS
Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • elaborarea de verigi tehnologice durabile specifice cultivării diferitelor specii de plante corespunzător condiţiilor pedo-ecologice concrete;
 • utilizarea de sisteme informatice moderne pentru identificarea necesarului de elemente nutritive al plantelor cultivate corespunzător diferitelor faze de vegetaţie;
 • modalități de obținere a producţiilor agricole în condiţiile limitării resurselor energetice şi ale schimbărilor climatice globale;
 • cercetarea resurselor vegetale ca alternative pentru viitorul producţiilor agricole;
 • elaborarea de sisteme integrate pentru managementul durabil al riscurilor producţiilor agricole;
 • utilizarea de metode şi instrumente avansate pentru asigurarea calităţii şi trasabilităţii produselor agricole.

 

Oportunități angajare

Absolvenţii acestui program de studii universitare de masterat vor putea să-şi găsească locuri de muncă în cadrul tuturor instituțiilor/companiilor ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia, precum și în cercetare, învăţământ sau administraţie agricolă, sau vor putea să-și desăvârşească pregătirea prin studii universitare de doctorat.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Expert inginer agronom;
 • Inspector de specialitate inginer agronom;
 • Proiectant inginer în agricultură;
 • Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje;
 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri;
 • Consultant afaceri în agricultură;
 • Manager al sistemelor de management de mediu;
 • Monitor mediu înconjurător;
 • Inspector pentru conformare ecologic;
 • Cercetător în agricultură;
 • Inginer de cercetare în agricultură;
 • Asistent de cercetare în agricultură.