Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă - Învățământ cu frecvență

 
 
 

Programul de studii universitare de masterat Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti, din anul 2009.

Acesta are ca obiectiv pregătirea de specialişti în domeniul ameliorării plantelor și al producerii de semințe, care să aibă capacitatea de a organiza şi conduce programe de ameliorare la diferite specii de cultură mare și horticole, de a coordona unităţi specializate în producerea de sămânţă, dar şi cu abilități și competenţe în realizarea lucrărilor de control şi certificare a loturilor semincere.

 

Durata: 2 ani, 120 ECTS
Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • identificarea şi monitorizarea factorilor şi proceselor ce controlează exprimarea genelor la plante;
 • ameliorarea caracterelor și însușirilor la plantele agricole prin combinarea metodelor convenționale cu metodele moderne (culturi de celule, markeri moleculari etc.);
 • înfiinţarea loturilor semincere şi producerea de sămânţă la plantele agricole;
 • inspecția şi certificarea loturilor semincere;
 • aplicarea managementului calităţii în condiţionarea şi conservarea materialului biologic vegetal;
 • utilizarea metodelor moderne în controlul şi certificarea seminţelor şi a materialului de plantat.

 

Oportunități angajare

Absolvenţii acestui program de studii universitare de masterat vor putea să-şi găsească locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării agricole, precum şi în cadrul tuturor companiilor naționale sau multinaţionale ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia, sau vor putea să-şi desăvârşească pregătirea prin studii universitare de doctorat.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Inspector de specialitate inginer agronom;
 • Expert inginer agronom;
 • Referent de specialitate inginer agronom;
 • Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje;
 • Inginer de cercetare în agricultură;
 • Cercetător în biotehnologie pentru agricultură;
 • Specialist proprietate intelectuală;
 • Consultant afaceri în agricultură;
 • Reprezentant comercial;
 • Agent de vânzări.