Consultanţă agricolă - Învățământ cu frecvență

 
 
 

Programul de studii universitare de masterat Consultanţă agricolă este acreditat şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti, din anul 2001.

Acesta are ca misiune specializarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul agriculturii în problematica consultanţei agricole atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi viitor, prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice.

 

Durata: 2 ani, 120 ECTS
Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • capacitatea de a acorda consultanță agricolă pentru fermieri și toți cei interesați de domeniul agriculturii și mediul rural pentru identificarea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă, luarea deciziilor și atingerea obiectivelor propuse;
 • capacitatea de a lucra cu oamenii și de a-i ajuta și consilia;
 • capacitatea de a gândi într-un mod specific consultantului agricol şi a specialistului din agricultură corelat cu capacitatea de a înțelege oamenii cu care lucrează și problemele acestora;
 • capacitatea de a utiliza raţional inputurile agricole și resursele naturale, de a recomanda tehnologii performante și de a conserva şi proteja mediul înconjurător;
 • capacitatea de diagnoză şi prognoză a fenomenelor agricole și sociale specifice mediului rural pentru elaborarea de soluţii concrete şi specifice;
 • capacitatea de a elabora și gestiona proiecte de consultanță agricolă pentru dezvoltarea agricolă și rurală;
 • capacitatea de planificare și organizare a activităților în cadrul echipelor de lucru;
 • capacitatea de autoevaluare şi analiză a propriei activităţi profesionale.

 

Oportunități angajare

Absolvenții acestui program de studii universitare de masterat vor putea să-şi găsească locuri de muncă în cadrul instituțiilor specializate în acordarea de consultanţă agricolă sau în cadrul departamentelor de consultanţă ale companiilor agricole, în instituțiile din domeniul administraţiei agricole, agenții sau oficii guvernamentale sau nonguvernamentale, organizații profesionale sau ale fermierilor, precum și în departamentele de relaţii/comunicare și în echipele de management ale oricărei instituții/companii din domeniul agricol şi domeniile conexe acestuia. De asemenea, vor putea să-și desăvârşească pregătirea profesională prin studii universitare de doctorat.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Consilier inginer agronom;
 • Consultant afaceri în agricultură;
 • Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje;
 • Consilier inginer horticol;
 • Consilier inginer zootehnist;
 • Expert inginer agronom;
 • Inspector de specialitate inginer agronom;
 • Expert centre de perfecţionare;
 • Agent agricol;
 • Cercetător în agricultură;
 • Inginer de cercetare în agricultură;
 • Agent de asigurare;
 • Reprezentant tehnic;
 • Reprezentant comercial;
 • Agent de vânzări;
 • Specialist în achiziţii.