Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară - Învățământ cu frecvență

 
 
 

Programul de studii universitare de masterat Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti, din anul 2009.

Acesta are ca misiune formarea de specialişti cu nivel ştiinţific superior, performanţi şi competitivi, capabili să satisfacă exigenţele profesionale în realizarea unor tehnologii agricole moderne, prin implicarea uneia dintre componentele de bază – protecţia plantelor, să contribuie la obţinerea unor producţii agricole pe principii economice şi ecologice, în conformitate cu normele europene şi încadrate în standardele internaţionale de calitate.

 

Durata: 2 ani, 120 ECTS
Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • capacitatea de a identifica, analiza și rezolva problemele specifice de protecția agroecosistemelor;
 • capacitatea de a elabora strategii și programe de protecția culturilor de câmp și horticole;
 • capacitatea de a organiza, implementa și supraveghea programele de protecția culturilor de câmp și horticole;
 • capacitatea de a efectua prognoze și evaluări fitosanitare;
 • capacitatea de a recomanda și implementa metode alternative de protecția plantelor, în special pentru sistemele agricole ecologice;
 • capacitatea de a evalua și de a lua decizii cu privire la riscurile fitosanitare la nivelul culturilor de câmp și horticole și a ecosistemului în ansamblul său;
 • capacitatea de a testa produse fitosanitare, de a analiza și interpreta rezultatele obținute;
 • capacitatea de a înțelege și aplica legislația specifică domeniului fitosanitar.

 

Oportunități angajare

Competenţele specifice dobândite permit absolvenţilor acestui program de studii universitare de masterat să răspundă cerinţelor necesare ocupării unui loc de muncă în domeniului cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, a învăţământului superior agricol, în cadrul tuturor companiilor naţionale şi multinaţionale ce au ca obiect de activitate domeniul agronomiei sau adiacent acestuia, să-şi desăvârşească pregătirea prin admiterea în şcoli doctorale, să-şi dezvolte propria afacere la nivelul normelor comunitare în vigoare.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Referent de specialitate inginer agronom;
 • Inspector de specialitate bacteriolog;
 • Consilier bacteriolog;
 • Expert bacteriolog;
 • Bacteriolog;
 • Cercetător în microbiologie-bacteriologie;
 • Cercetător în ecologie şi protecţia mediului;
 • Expert inginer agronom;
 • Inspector de specialitate inginer agronom;
 • Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje;
 • Cercetător în agricultură;
 • Inginer de cercetare în agricultură;
 • Cercetător în biotehnologie pentru agricultură;
 • Operator în ferme ecologice mixte;
 • Reprezentant tehnic;
 • Reprezentant comercial;
 • Agent de vânzări.