Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2018

 
 
 

Nr. Crt.

Nr. contract

Denumire proiect

Director/Responsabil de proiect

1.       

PN-III-P2-2.1-PTE-2016- 0166

Prototipuri pentru un biopesticid și un produs antimicotic pe bază de biocomplexe vegetale obținute prin biotehnologii superioare de exploatare a speciilor de Solanum și Camelina sativa

Prof. dr. Stelica CRISTEA

2.       

33 BG/2016

Transferul și implementarea metodologiei de control diferențiat al buruienilor utilizând tehnologii GIS - RTK

Conf. dr. Mihai GÎDEA

3.       

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1577

Tehnologie inovativă de tratament a semințelor cu plasmă netermică

Conf. dr. Mihai GÎDEA

4.       

PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0029

Nou tratament pentru semințe pe bază de hidrolizat de colagen, pentru a mări rezistența la secetă la răsărirea plantelor de rapiță

Conf. dr. Mihai GÎDEA

5.       

437/2018

Sortiment de produse cu efect biostimulator la culturile de floarea- soarelui și porumb în condiții pedoclimatice de la Moara Domnească

Cond.dr. Mihai GÎDEA

6.       

5/2017

Integrated and innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed chain

Conf.dr. Hellene CASIAN

7.       

28PCCDI/21.03.2018

Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemului față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice” (SEDMAGRO), P1 - Sistem integrat de management (SIM) ecologic al riscurilor fitosanitare prin metode complexe de gestionare durabila a agroecosistemelor

Conf.dr. Beatrice Michaela IACOMI

8.       

04/CQ/2018

Servicii de consultanță pentru actualizarea/revizuirea Codului de bune practici agricole pentru protecția  apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și a Programului de protecție a apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Conf. dr. Ilie LEONARD

9.       

56/2017/MEN/2017-2019

Un prim pas spre o viitoare carieră

Șef lucr. dr. Gheorghe Adrian BĂȘA

10.   

1/2018

Fitotehnia principalelor culturi de câmp

Șef lucr. dr. Gheorghe Adrian BĂȘA

11.   

5/2018

Bazele fitotehnice la principalele culturi de câmp

Șef lucr. dr. Gheorghe Adrian BĂȘA

12.   

1685/14.11.2018

Elaborarea unor variante tehnologice la un sortiment de soiuri de lucernă, testarea acestora privind plasticitatea ecologică, productivitatea, calitatea recoltei, biologia și fiziologia plantelor și performanțele economice

Șef Lucr. dr. Niculae DINCĂ