Arhivă - Admitere 2020

 
 
  

Licență 2020

                                                               

Desfășurarea concursului

Perioada de înscriere: 6 - 25 iulie

 

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență/frecvență redusă se face prin concurs în baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și se organizează pe facultăți, iar în cadrul facultăților pe domenii de studii de licență. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

  • 70% media de la Bacalaureat
  • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

 

Puteți vizualiza metodologia privind admiterea la Ciclul I: studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 accesând următorul document: