Examen de Diplomă 2021 - Specializarea de Silvicultură IF

 
 

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

 

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - probă scrisă: "Noţiuni fundamentale şi de specialitate în silvicultură”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică (prezență fizică) a proiectului de diplomă

 

Calendarul examenului de diplomă

7-15 iunie 2021

 • Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor, care se face la secretariatul Facultății de Agricultură.
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) - se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

20 iunie 2021

 • Termenul pentru încărcarea proiectelor de diplomă în format pdf pe platforma educațională a facultății.

 

21 iunie 2021

 • susţinerea probei scrise

 

22 iunie 2021

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

 

23 iunie 2021

 • Susţinerea publică (prezență fizică) a proiectului de diplomă

 

 

Comisia de examen

Presedinte:

 • Prof.univ.dr. Mihalache Mircea

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ilie Leonard
 • Şef lucr.univ.dr. Biriş Iovu Adrian

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Daia Mihai

Secretar:

 • Asist.univ.dr. Enescu Mihai
 
 

Arhivă: