Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare externă 2012

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director/Responsabil de proiect

1 Proiect Leonardo da Vinci, Transfer de Inovare, Contract 2012-1-ES1-LEO05-50453 Herbal.Mednet - Consolidarea educaţiei vocaţionale şi a instruirii inovative a formatorilor / consultanţilor agricoli in domeniul plantelor medicinale şi aromatice Sef.lucr.univ.dr. Maria TOADER