Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2003

 

Nr.crt.Nr. contractDenumire proiectDirector/Responsabil de proiectValoarea(Lei)
1 Grant CNCSIS, Cod 699, Tema 20 Imbunătăţirea valorii de utilizare a gramineelor şi leguminoaselor perene, in contextul dezvoltării durabile a agriculturii in Campia Romană. Gheorghe MOTCĂ 22.500
2 Grant CNCSIS, Cod 683, Tema 28 Valorificarea superioară a unor deşeuri din industria lemnului prin compostare cu nămoluri organice din diferite sectoare economice Mihai VÂJIALĂ 31.500
3 Grant CNCSIS, Cod 692, Tema 25 Biologia inului pentru ulei, randamentul şi calitatea in condiţii ecofiziologice diferite Victor ŞTEFAN 22.500
4 Grant CNCSIS, Contract 33747/2003 Influenţa componentelor de bază ale agrotehnicii diferenţiate asupra producţiei agricole şi a fertilităţii solului brun-roşcat din Campia Romană Dumitru Ilie SĂNDOIU 31.500
5 Grant CNCSIS, Contract 40534/2003, Tema 13 Perfecţionarea tehnologiilor de uscare a produselor agricole Adrian MITROI 30.000
6 Grant CNCSIS, Cod 700, Tema 11 Tehnologii alternative, eficiente economic şi ecologic, pentru producerea cartofului timpuriu in fermele de mici dimensiuni Lidia GEAMĂNU 18.000
7 Grant CNCSIS, Contract 682/2003 Evoluţia populaţiilor de buruieni in ecosistemele agricole din zona de Nord-Est a Bucureştiului Costică CIONTU 18.000
8 Grant CNCSIS, Cod 529, Tema 4 Perfecţionarea unor verigi ale sistemului de agricultură durabilă in condiţiile solului brun-roşcat din zona de sud-est a Romaniei Doru Ioan MARIN 10.000
9 Grant CNCSIS, Cod 1637, Tema 22 Efectul metalelor grele asupra supravieţuirii şi abilităţii de nodulare a populaţiilor indigene de Rhizobium leguminosarum in solul tratat cu compost din nămol de epurare. Vasilica STAN 30.000
10 Grant CNCSIS, Cod 183, Tema 44 Cercetări privind particularităţile biologice ale leguminoaselor pentru boabe in condiţiile solului brun - roşcat din partea centrală a Campiei Romane Elena-Loredana POHRIB 9.000
11 Proiect Banca Mondială, Contract 2583 Stabilirea diagnosticului regional şi a unor soluţii tehnico-economice eficiente la cultura rapiţei in sudul şi sud-estul ţării, in vederea creşterii suprafeţelor cultivate, a randamentelor şi a profitului realizat de fermieri Horia-Victor HĂLMĂJAN 13.660 USD
12 Contract 7310/2003S.C.Ramira Roata de Jos, jud. Giurgiu, Modernizarea tehnologiei de cultivare a orzului de toamnă Ioan OANCEA 30.000