Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2004

 

Nr.crt.Nr. contractDenumire proiectDirector/Responsabil de proiectValoarea(Lei)
1 Grant CNCSIS, Cod 699, Tema 32 Îmbunătăţirea valorii de utilizare a gramineelor şi leguminoaselor perene, în contextul dezvoltării durabile a agriculturii în Câmpia Română Gheorghe MOTCĂ 69.000
2 Grant CNCSISk Contract nr. 33378/2004, Cod 1284, Tema 11 Cercetări privind fitoextracţia metalelor grele, prin aport de EDTA, din solul contaminat Mihai VÂJIALĂ 93.574
3 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/2004 Cod 1653, Tema 31 Perfecţionarea tehnologiilor de uscare a produselor agricole Adrian MITROI 61.750
4 Grant CNCSIS, Cod 700, Tema 22 Tehnologii alternative, eficiente economic şi ecologic, pentru producerea cartofului timpuriu în fermele de mici dimensiuni Lidia GEAMĂNU 55.200
5 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/2004, Cod 1283, Temă 5 Valorificarea resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii în cadrul agrosistemelor din partea de S-E a României în contextul dezvoltării rurale durabile Doru Ioan MARIN 80.000
6 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/2004 Elaborarea unor metode originale de cercetare a deficienţelor de nutriţie a plantelor care au impact negativ asupra producţiei şi calităţii produselor vegetale Gheorghe C. BUDOI 50.000
7 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/2004, Cod 1637, Temă 43 Efectul metalelor grele asupra supravieţuirii şi abilităţii de nodulare a populaţiilor indigene de Rhizobium leguminosarum în solul tratat cu compost din nămol de epurare Vasilica STAN 51.750
8 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/2004, Cod 183, Temă 6 Cercetări privind particularităţile biologice ale leguminoaselor pentru boabe în condiţiile solului brun - roşcat din partea centrală a Câmpiei Române Elena Loredana POHRIB 35.000
9 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/1621 Studiul impactului eroziunii asupra învelişului de sol şi a mediului în zona subcarpaţilor de curbură, cu scopul stabilirii măsurilor de refacere ecologică a zonei Alexandra Teodora RADU
10 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/AT Cercetări biologice de fundamentare şi de integrare a unor măsuri agrotehnice pentru ameliorarea şi întreţinerea stării de fertilitate a preluvosolului roşcat din Câmpia Română Niculina GHEORGHIŢĂ
11 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/698 Influenţa componentelor de bază ale agrotehnicii diferenţiate asupra producţiei agricole şi a fertilităţii solului brun-roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU
12 Grant CNCSIS, Contract nr. 33378/694 Valorificarea în tehnologia plantelor a substraturilor de cultură, o alternativă a reciclării deseurilor în vederea protecţiei mediului Gabriela NEAŢĂ
13 Grant CNCSIS33378/E Metode performante de analiză şi control a factorilor antropici cu potenţial de contaminare a produselor vegetale şi a calităţii lor Gabriela NEAŢĂ
14 Proiect SCG - UMP Contract nr. 2583 Stabilirea diagnosticului regional şi a unor soluţii tehnico-economice eficiente la cultura rapiţei în sudul şi sud-estul ţării, în vederea creşterii suprafeţelor cultivate, a randamentelor şi a profitului realizat de fermieri Horia-Victor HĂLMĂJAN 33.000 USD
15 Contract 108/2004, Academia Română Cercetări privind impactul unor compuşi chimici asupra modificării pH-lui, conţinutului în săruri şi mobilităţii ionilor nutritivi în unele substraturi de cultură şi soluri Velicica DAVIDESCU
16 Contract 2/ 2004SC, Monsanto Europe SA Testarea unui sortiment de hibrizi de porumb şi a unui sortiment de hibrizi de floarea-soarelui în condiţiile folosirii erbicidelor firmei Monsanto Europe S.A. pe solul brun-roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU
17 Contract 49/ 2004 SC Monsanto Europe SA Dinamica evoluţiei buruienilor în condiţiile tehnologiei Roundup Ready versus tehnologia convenţională Dumitru Ilie SĂNDOIU
18 Contract 151/2004SC Monsanto Europe SA Monitorizarea testării unui sortiment de linii consangvinizate de porumb în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU
19 Contract 124/2004 SC Alcedo Testarea eficacităţii unor produse erbicide româneşti la cultura de grâu - SC Alcedo Gheorghe Şt.BUDOI
20 Contract 11/ 9 2004SC Alcedo Influenţa lucrărilor agrotehnice la cultura grâului în sistemul agriculturii durabile - SC Agrisol Gheorghe Şt.BUDOI
21 Contract 9988/23 2004ICDA Fundulea Promovarea în ţară a unor produse erbicide cu proprietăţi de protecţie a mediului la cultura de porumb - ICDA Fundulea Gheorghe Şt. BUDOI
22 Contract 9586/23 2004ICDA Fundulea Verificarea acţiunii biologice a unor produse erbicide în combaterea buruienilor din cultura de floarea-soarelui - ICDA Fundulea Costică CIONTU
23 Contract 4844/2004OSPA Giurgiu Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea unui model informatic (program de calculator) pentru calcule privind amestecurile de îngrăşăminte chimice - OSPA Giurgiu Gheorghe C. BUDOI
24 Contract 5105/27 2004CALIST Metode de analiză şi control pentru caracterizarea legumelor ecologice în conformitate cu normele europene - Calist Gabriela NEATA
25 Contract 33378/1287CALIST Utilizarea markerilor moleculari pentru ameliorarea rezistenţei genetice la secetă la fasolea comună (Phaseolus vulgaris): o noua strategie Lizica SZILAGYI
26 Contract 33378/1656CALIST Monitorizarea sensibilităţii la fungicide a speciilor patogene din genul alternaria transmise prin seminţe de crucifere Beatrice IACOMI
27 Contract 33378/496CALIST Obţinerea unor genotipuri superioare prin selecţia asistată de markeri genetici la soia (Glycine max L.) Elena STROE
28 3148/03 MAI 2004SC Monsanto Europe SA Influenţa cultivarii soiei Roundup Ready asupra entomofaunei utile din ecosistemul culturii de soia Ioan ROŞCA