Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2006

 

Nr. Crt.Nr. contractDenumire proiectDirector/Responsabil de proiectValoarea(Lei)
1 Grant A CNCSIS
Contract 30 GR/2006
Cod 861, Tema 8
Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor agricole nepoluante în contextul agriculturii ecologice, în scopul obţinerii de produse agricole ecologice Gheorghe Valentin ROMAN 38.500
2 Grant A CNCSIS 182/08.06.2006 la 27636/2005 Tehnici neconvenţionale în agrotehnica diferenţiată a zonei preluvosolului roşcat din Câmpia Română - implicaţii în fertilitatea solului şi creşterea producţiei Dumitru-Ilie SĂNDOIU 13.000
3 Grant C CNCSIS 78/2006 Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă a României Sevastian UDRESCU 10.000
4 Grant C CNCSIS2827 Fitoremedierea solurilor poluate cu plumb datorită activităţii industriale - aspecte teoretice şi practice Sevastian UDRESCU 10.000
5 Grant A CNCSIS Nr. 34659/2005Tema 3 Elaborarea unor metode originale de cercetare a deficienţelor de nutriţie a plantelor care au impact negativ asupra producţiei şi calităţii produselor vegetale Gheorghe C. BUDOI 12.000
6 Grant A CNCSIS 91/2006 Corectarea în cursul perioadei de vegetaţie a pH-ului substratului de cultură la unele specii ornamentale cultivate în containere Velicica DAVIDESCU 4.000
7 Grant A CNCSIS
Cod 1520, Tema 4
Cercetări privind integrarea culturii cartofului în sistemul agriculturii durabile Lidia GEAMĂNU 13.000
8 Grant A CNCSIS 1568/2005 T5/2006 Cercetări privind fundamentarea şi implementarea managementului integrat al buruienilor - premiză a unui sistem de agricultură durabilă, pentru agroecosistemele cerealiere din zona de sud a României Mihai GÂDEA 8.600
9 Grant A CNCSIS 33378/1283 Valorificarea resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii în cadrul agrosistemelor din partea de S-E a României, în contextul dezvoltării rurale durabile Doru Ioan MARIN 10.200
10 Grant A CNCSIS
Cod 1518, Tema 10
Evaluarea potenţialului productiv şi a capacităţii de rezilienţă a covorului vegetal în sistemul utilizării multifuncţionale Gheorghe MOTCĂ 11.143
11 Grant A CNCSIS 33378/27636 A1/GR 134 Soluţii tehnologice de fertilizare organică la unele specii de legume în vederea obţinerii de producţii nepoluate, de calitate Gabriela NEAŢĂ 40.000
12 Grant BD CNCSIS
Cod 202
Cercetări privind culturile agricole intercalate pentru sistemul de agricultură ecologică în zona de sud a României Elena Mirela POPESCU 3.180
13 Grant A CNCSIS
Contract PGR/2006, Cod 1284
Cercetări privind fitoextracţia metalelor grele, prin aport de EDTA, din soluri contaminate Vasilica STAN 9.600
14 Grant A CNCSIS 134/17.05.2006, cod 1287 Utilizarea markerilor moleculari pentru ameliorarea rezistenţei genetice la secetă la fasolea comună (Phaseolus vulgaris L.): o nouă strategie Lizica SZILAGYI 10.500
15 Grant BD CNCSIS
Cod 201
Cercetări privind culturile agricole alternative în sistemul de agricultură ecologică pentru zona de sud a României Alina Maria TRUŢA 3.180
16 Proiect CEEX, Contract nr. 106/2005 Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive ale hibrizilor străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România Victor ŞTEFAN 50.965
17 Proiect CEEX, Contract nr. 145/2006 Producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul de agricultură ecologică Gheorghe Valentin ROMAN 90.594,8
18 Proiect CEEX, Contract 136/2006 Identificarea indicatorilor de biodiversitate din principalele agrobiocenoze în vederea aprecierii modificărilor datorate noilor tehnologii de control a dăunătorilor Ioan ROŞCA 180.000
19 Proiect CEEX, Subcontract 11/2005 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile Gheorghe MOTCĂ 40.000
20 Proiect CEEX, Subcontract 12/2005 Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici Gheorghe MOTCĂ 20.000
21 Proiect CEEX, Subcontract 4685/2006 Cercetări privind ameliorarea proprietăţilor solurilor prin utilizarea polimerilor în câmpuri experimentale Sevastian UDRESCU 10.000
22 Proiect CEEX, Subcontract 133/2006 Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România Viorica BĂLAN 25.000
23 Proiect CEEX, Subcontract 420/2005 Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor - componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene Viorica BĂLAN 50.000
24 Proiect CEEX, Subcontract 8381/2006 Ingineria şi managementul ecosistemului viticol, fundamantate pe interpretarea integrativă a proceselor biologice, ecologice, tehnologice şi economice prin tehnici de modelare sistemică, simulare şi feed-back Gheorghe C. BUDOI 40.967
25 Proiect CEEX, Subcontract 35/2005 Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu input-uri reduse, în scopul diminuării poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene Ionela DOBRIN 35.000
26 Proiect CEEX, Subcontract 1592/2005 Cercetări privind promovarea unor tehnici inovative de mecanizare în cadrul itinerariilor tehnologice la culturile prăşitoare în contextul unei agriculturi durabile şi a protecţiei mediului Ionela DOBRIN 55.000
27 Proiect CEEX, Subcontract 372/2006 Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a schimbărilor climatice globale Doru Ioan MARIN 40.000
28 Proiect CEEX, Subcontract 5105/2005 Metode de analiză şi control pentru caracterizarea legumelor ecologice în conformitate cu normele europene Gabriela NEAŢĂ 20.000
29 Proiect CEEX, Subcontract 53/2006 Cercetări privind remedierea solurilor poluate cu metale grele prin fitoextracţie Mircea MIHALACHE 9.900
30 Proiect CEEX, Subcontract 1606/2005 Tehnologii de efectuare a tratamentelor fitosanitare specifice conceptului de agricultură ecologică, bazată pe substanţe fitofarmaceutice nepoluante provenite din biomasă Ioan GEAMĂN 130.000
31 Proiect CEEX, Subcontract 3077/2006 Sisteme pentru managementul protecţiei integrate a speciilor sâmburoase din fermele mici şi mijlocii în agricultura durabilă Ioan GEAMĂN 115.000
32 Proiect CEEX, Subcontract 10298/2005 Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal Ştefan DUMITRU 28.500
33 Proiect CEEX, Subcontract 156-2/2006 Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti prin organizarea celei de-a XVII-a Conferinţe Internaţionale Trienale a Asociatiei Europene a Cercetărilor la Cartof (EAPR) Viorel ION 3.750
34 Proiect CEEX, Subcontract 669/ 2005 Managementul integrat al producerii, condiţionării şi marketingul seminţelor de legume, în vederea alinierii la normele şi standardele europene Hellene CASIAN 13.000
35 Proiect CEEX, Subcontract 1653/2005 Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici Horia Victor HĂLMĂJAN 11.800
36 Proiect CEEX, Subcontract 14/2006 Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comanda laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru Tudorică POPESCU 13.160
37 Proiect CEEX, Contract 44/2005 Subcontract USAMV IASI Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului Dumitru Ilie SĂNDOIU 27.000
38 Contract 6992 SC AGRI SOL SRL BELGIUGATELE Cercetări privind efectul remanent la cultura de porumb al aplicării îngrăşămintelor chimice la cultura grâului de toamnă, în sistemul agriculturii durabile Gheorghe Şt. BUDOI 1.000
39 Contract 5812/2006 PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL Cercetări privind implementarea tehnologiei de cultură la floarea-soarelui rezistentă la s-tribenuron methyl Costică CIONTU 3.145
40 Contract 1312 CBM Bucuresti Prezentarea şi demonstrarea metodologiei privind evaluarea şi certificarea conformităţii produselor obţinute de producătorii de legume în vederea armonizării cu cadrul reglementat al Uniunii Europene Stelica CRISTEA 500
41 Contract PIONEER HI-BRID SEEDS AGRO SRL Cercetări privind comportarea hibrizilor de porumb în condiţiile preluvosolului roşcat din N-E Bucureştiului Mihai GÂDEA 3.145
42 Contract 40/2006 MONSANTO Monitorizarea evoluţiei faunei de nevertebrate din culturile de soia Roundup Ready amplasate în agroecosistemele din Câmpia Română pe preluvosolul-roşcat Ioan ROŞCA 2.747
43 Contract 29/2006 MONSANTO Testarea unui sortiment de 15 hibrizi de floarea-soarelui, 17 hibrizi de porumb şi 7 soiuri de soia Roundup Ready în condiţiile folosirii erbicidelor firmei Monsanto Europe S.A. pe solul brun-roşcat din Câmpia Română Dumitru Ilie SĂNDOIU 10.927
44 Contract 30/2006 MONSANTO Cercetări în loturi demonstrative (screening): la cultura de floarea- soarelui (35 hibrizi) Dumitru Ilie SĂNDOIU 3.415
45 Contract 79/2006 MONSANTO Monitorizarea testării unui sortiment de linii consancvinizate de floarea-soarelui în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU 822,9
46 Contract 80/2006 MONSANTO Monitorizarea testării unui sortiment de linii consancvinizate de porumb în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU 822,9
47 Contract 6722/2006 SYNGENTA Stabilirea selectivităţii şi a eficacităţii erbicidelor la un sortiment de hibrizi de floarea-soarelui şi porumb ai firmei Syngenta pe preluvosolul roşcat din Câmpia Română cu aprofundarea stabilirii densităţii la 3 hibrizi de floarea-soarelui Dumitru Ilie SĂNDOIU 8.448
48 Contract 4239/2006 AGRICOVER Stabilirea elementelor cheie de tehnologie la culturile de porumb şi soia pe preluvosolul roşcat în condiţiile din sud-estul României Dumitru Ilie SĂNDOIU 10.067