Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2015

 

Nr. Crt. Contract de cercetare Denumire proiect

Director/Responsabil de proiect

1

PNII-PCCA Contract nr. 45/2012

Optimizarea producției de biomasă în condiţiile conservării apei (OPTIBIOMA-W) Prof. dr. Viorel ION
2

PNII-PCCA Contract nr. 121/2012

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii (SIOPTEF) Conf. dr. Beatrice Michaela IACOMI
3

Proiect PN II, Contract nr. 122/2012

2012-2014

Ameliorarea solurilor acide folosind un deșeu provenind din industria metalurgică Prof. dr. Mircea MIHALACHE
4

Proiect PN II, Contract nr. 112/2012

2012-2015

Cercetări interdisciplinare privind tratarea seminţelor cu hidrolizate de colagen în vedere creşterii indicatorilor calităţii, reducerii pesticidelor şi dezvoltarea durabilă a producţiei agricole (GERMOSTIM) Conf. dr. Mihai GÎDEA
5

Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0589 (RAPESTIK), Cod 162/2014

2014-2016

Cercetări interdisciplinare privind utilizarea unor produse tip elastic pe bază de colagen pentru tratarea culturilor de rapiță în vederea creșterii productivității și a reducerii pierderilor de recoltă

Şef lucr. dr. Emilia Brînduşa SĂNDULESCU
6

Contract

175/2014

Sistem expert pentru monitorizarea riscurilor în agricultură şi adaptarea tehnologiilor agricole conservative la schimbările climatice Prof. dr. Doru Ioan MARIN
7 Contract

S951/2015

2315/20.04.2015
Servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind "Dezvoltarea de valori naţionale ale parametrilor relevanţi sectorului agricultură al invetatorului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră conform metodologiei ICPP 2006" 

Prof. dr. Vasilica STAN

8

Contract 126 / 09.01.2015

Aspecte tehnologice la pricipalele culturi de câmp

Prof. dr. Viorel ION

9

Contract 348 / 01.04.2015

Noţiuni fundamentale de agronomie Prof. dr. Viorel ION
10

Contract 125 / 04.01.2015

Agronomie de bază Prof. dr. Marin DUMBRAVĂ