Info student

Structura anului universitar

Planuri de învățământ

LICENȚĂ

Agricultură – IF

Agricultură – IFR

Silvicultură – IF

Biologie – IF

Biologie – IFR

MASTERAT

Agricultură durabilă

Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță

 

 

 

Consultanță agricolă

Managementul și expertiza fondului funciar

Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară

Ghidul Studentului

Călătoria ta extraordinară începe aici!!

Situație studenți

Logarea pe această platformă pentru studenţii români se face cu CNP

 • Cont: CNP
 • Parolă: data naşterii (DD-MM-YYYY)
 • Exemplu:
 • Cont: 2750216232323
 • Parolă: 16-02-1975

Logarea pe această platformă pentru studenţii străini se face cu NUMĂRUL MATRICOL

 • Cont: Nr. matricol
 • Parolă: data naşterii (DD-MM-YYYY)
 • Exemplu:
 • Cont: 112345
 • Parolă: 16-02-1975

Finalizare studii licență

Licență IF Agricultură

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă: „Noţiuni fundamentale şi de specialitate în agronomie”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă

 

Calendarul examenului de diplomă

14-17 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

28 iunie 2022

 • susţinerea probei scrise – Agricultură – IF

29 iunie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură – IF

30 iunie – 01 iulie 2022

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură – IF

Comisia de examen nr. 1

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ion Viorel

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cristea Stelica
 • Prof.univ.dr. Gîdea Mihai
 • Conf.univ.dr. Casian Hellene
 • Conf.univ.dr. Madjar Roxana

Membru supleant:

 • Prof.univ.dr. Farcaș Nicolae

Secretar:

 • Șef lucr.univ.dr. Bășa Adrian Gheorghe

Comisia de examen nr. 2

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ciontu Costică

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ilie Leonard
 • Prof.univ.dr. Dobrin Ionela
 • Conf.univ.dr. Iacomi Cristian
 • Conf.univ.dr. Toader Maria

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

Secretar:

 • Şef lucr.univ.dr. Nichita Mihaela
 

Arhivă:

Licență IFR Agricultură

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă: „Noţiuni fundamentale şi de specialitate în agronomie”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă

 

Calendarul examenului de diplomă

14-17 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

29 iunie 2022

 • susţinerea probei scrise – Agricultură – IFR

30 iunie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură – IFR

02 iulie 2022

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură – IFR

Comisia de examen nr. 1

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ion Viorel

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cristea Stelica
 • Prof.univ.dr. Gîdea Mihai
 • Conf.univ.dr. Casian Hellene
 • Conf.univ.dr. Madjar Roxana

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Farcaș Nicolae

Secretar:

 • Șef lucr.univ.dr. Bășa Adrian Gheorghe

Comisia de examen nr. 2

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr.Ciontu Costică

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ilie Leonard
 • Prof.univ.dr. Dobrin Ionela
 • Conf.univ.dr. Iacomi Cristian
 • Conf.univ.dr. Toader Maria

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

Secretar:

 • Şef lucr.univ.dr. Nichita Mihaela
 

Arhivă:

Licență IF Silvicultură

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă: „Noţiuni fundamentale şi de specialitate în silvicultură”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă

 

Calendarul examenului de diplomă

14-17 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).
 

27 iunie 2022

 • susţinerea probei scrise

28 iunie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

29 iunie 2022

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă
 
 

Comisia de examen

Președinte:

 • Prof.univ.dr. Mihalache Mircea

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ilie Leonard
 • Şef lucr.univ.dr. Biriş Iovu Adrian

Membru supleant:

 • Șef lucr.univ.dr. Neagu Ștefan

Secretar:

 • Asist.univ.dr. Enescu Mihai Cristian

Arhivă:

Licență IF Biologie

Model lucrare de licență

Tematica examenului de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de licență

Examenul de licență constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă: „Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a lucrării de licență

 

Calendarul examenului de licență

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licență
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

04 iulie 2022

 • susţinerea probei scrise – Biologie – IF

05 iulie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Biologie – IF

06 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie – IF

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ciontu Costică

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cornea Petruţa Călina
 • Prof.univ.dr. Dobrin Ionela
 • Prof.univ.dr. Marin Doru Ioan
 • Şef lucr.univ.dr. Săndulescu Emilia Brânduşa

Membru supleant:

 • Șef lucr.dr. Sfetcu Elena Loredana

Secretar:

 • Şef lucr.dr. Stavrescu-Bedivan Mala Maria
 

Arhivă:

Licență IFR Biologie

Model lucrare de licență

Tematica examenului de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de licență

Examenul de licență constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă: „Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a lucrării de licență

Calendarul examenului de diplomă

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

04 iulie 2022

 • susţinerea probei scrise – Biologie – IFR

05 iulie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Biologie IFR

07 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie – IFR

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ciontu Costică

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cornea Petruţa Călina
 • Prof.univ.dr. Dobrin Ionela
 • Prof.univ.dr. Marin Doru Ioan
 • Şef lucr.univ.dr. Săndulescu Emilia Brânduşa

Membru supleant:

 • Șef lucr.dr. Sfetcu Elena Loredana

Secretar:

 • Şef lucr.dr. Stavrescu-Bedivan Mala Maria
 

Arhivă:

 

Finalizare studii masterat

Agricultură
Durabilă

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertație

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

04 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de disertație

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Epure Lenuţa Iuliana

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ion Viorel
 • Conf.univ.dr. Toader Maria

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Dincă Nicolae

Secretar:

 • Şef lucr.univ.dr. Dușa Mirela Elena
 

Arhivă:

Consultanță Agricolă

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertație

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

05 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de disertație

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ion Viorel

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ciontu Costică
 • Conf.univ.dr. Epure Lenuţa Iuliana

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Toader Maria

Secretar:

 • Şef lucr.univ.dr. Bășa Adrian Gheorghe
 

Arhivă:

Managementul și Expertiza Fondului Funciar

 

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertație

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

05 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de disertație

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Mihalache Mircea

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ilie Leonard
 • Prof.univ.dr. Gîdea Mihai

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Basarabă Adrian

Secretar:

 • Şef lucr.univ.dr. Scăețeanu Gina

Arhivă:

Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertație

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

05 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de disertație

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Cristea Stelica

Membri:

 • Conf.univ.dr. Iacomi Beatrice
 • Şef lucr.univ.dr. Istrate Rada

Membru supleant:

 • Şef lucr.univ.dr. Zală Cristinel

Secretar:

 • Şef lucr.univ.dr. Manole Mali Sanda
 

Arhivă:

 

Ameliorarea Plantelor şi Producerea de Sămânţă

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

 

Calendarul examenului de disertație

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

04 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de disertație

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

Membri:

 • Prof.univ.dr. Cristea Stelica
 • Conf.univ.dr. Casian Hellene

Membru supleant:

 • Conf.univ.dr. Madjar Roxana

Secretar:

 • Prof.univ.dr. Gîdea Mihai

Arhivă:

Exploatarea Sistemelor Tehnice pentru Agricultură (2019)

Model Lucrare de Disertaţie

Metodologia privind susţinerea examenului de disertaţie şi elaborarea Lucrării de Disertaţie

Calendarul examenului de disertaţie

4-15 iunie 2018

 • Înscrierea pentru susţinerea publică a lucrării de disertaţie
 • Depunerea lucrării de disertaţie se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării de disertație se depune la secretarul comisiei de disertaţie)

Acte înscriere

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la Secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte:

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul ştiinţific al Lucrării de disertaţie (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) – completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule;
 • 2 fotografii color – tip paşaport;
 • Cerere – tip de eliberare a diplomei (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici – obligatoriu documentul se printează faţă-verso);
 • Copie xerox de pe cartea de identitate;
 • Un dosar plic în care vor fi puse actele.

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Viorel ION

Membri:

 • Conf.univ.dr. Iacomi CRISTIAN
 • Conf.univ.dr. Farcaș NICOLAE

Secretar:

 • Confuniv.dr. Alina Nicoleta UDROIU

Biblioteca USAMV

Adresa: Bd. Mărăști nr.59, sect.1, București

Program:

Luni – Vineri: 7:30 – 18:00 (în timpul anului universitar)

Luni – Vineri: 7:30 – 15:30 (în timpul vacanțelor)

Sâmbăta: 7:30 – 14:30

Pentru deschiderea fişei de lectură sunt necesare:

Carnetul de student vizat la zi.

Carte de identitate.

Personalul didactic şi nedidactic trebuie să prezinte legitimaţia

de serviciu vizată la zi sau să aducă o adeverinţă de

angajat al USAMV, de la Serviciul Resurse Umane.

Website: http://www.biblioteca-usamvb.ro/

Cărți și Manuale

Publicaţii 2021

  

Publicaţii 2019

  

Publicaţii 2017

  

Publicaţii 2016

  

Publicaţii 2015

  

Publicaţii 2014

  

Publicaţii 2013

 

Publicaţii 2012

 

Publicaţii 2011

 

Publicaţii 2010

 

Publicaţii 2009

Publicaţii 2007

Publicaţii 2006

       

Publicaţii 2005

Publicaţii 2003

  

Publicaţii 2001