Admitere ONLINE
Perioada de înscriereCriterii de admitere

LICENȚĂ
3 - 25 iulie 2023

70% media de la Bacalaureat

30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

MASTER
3 - 21 iulie 2023

10% Probă scrisă (eseu)/online

90% Media anilor de studii de licență

 
Alege programul de studii dorit
LICENȚĂMASTER
Agricultură Agricultură durabilă
Biologie Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță
Silvicultură Consultanţă agricolă
  Managementul şi expertiza fondului funciar
  Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară
NUMĂR DE LOCURI ADMITERE
LICENȚĂ

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de licență 

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de AGRICULTURĂ

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 04 66

Agronomie Agricultură IF/240 250
Agricultură IFR/240 125
Biologie Biologie IF/180 100
Biologie IFR/180 75
Silvicultură Silvicultură IF/240 60
MASTER

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de master

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de AGRICULTURĂ

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 04 66

Agronomie Agricultură durabilă IF/120 300
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță
Consultanţă agricolă
Managementul şi expertiza fondului funciar
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară
*IF - învățământ cu frecvență

*IFR - învățământ cu frecvență redusă
 

Ai nevoie de ajutor? Vrei informații suplimentare?
Intră în grupul de WhatsApp

 
 

Vezi turul facultății făcut de
Flavius!

 

Înscrie-te la Facultatea de Agricultură pentru studii de viitor și te vei pregăti
în cel mai frumos campus din București!

 
 
 
ÎNSCRIE-TE ÎN 3 PAȘI
 
 
 

Ești nehotărât, vrei să cunoști campusul?

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

LICENȚĂ 2023

Desfășurarea concursului

 

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 accesând următoarele documente:

 

 

Documente necesare

 

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii on-line:

  • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii);
  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
  • adeverinţă eliberată de liceu, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2023;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
  • buletinul sau cartea de identitate;
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi și persoane cu dizabilități).

 

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

 

 

Înscrie-te online acum accesând https://admitere.usamv.ro!

 

Arhivă: