DESPRE FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

CONDUCERE

PREZENTARE

 

ISTORIC

 

ORGANIZARE

 

Programe
de studii

 

CADRE DIDACTICE

 

DOCUMENTE UTILE

 

PREZENTARE

 

Facultatea de Agricultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1852 şi are o bogată experienţă didactică şi de cercetare pe plan naţional şi internaţional, fiind cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior agronomic din România.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură şi biologie. De asemenea, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii.

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură din Bucureşti dobândesc calificări pentru a răspunde ceriţelor pieţei forţei de muncă din sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti organizează studii universitare pe trei cicluri, respectiv:
• Ciclul I - studii universitare de licenţă;
• Ciclul II - studii universitare de masterat;
• Ciclul III - studii universitare de doctorat.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti are în componenţa sa două departamente, şi anume:

• Departamentul de Ştiinţele Solului, cu un număr de 20 cadre didactice şi cu următoarele colective:
   o Pedologie;
   o Agrotehnică;
   o Agrochimie;
   o Mecanizare;
   o Silvicultură.

• Departamentul de Ştiinţele Plantelor, cu un număr de 24 cadre didactice şi cu următoarele colective:
   o Fitotehnie;
   o Genetică şi ameliorarea plantelor;
   o Protecţia plantelor;
   o Biologie.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti dispune de spaţii proprii de învăţământ (amfiteatru, săli de curs și seminarii, laboratoare) în clădirea principală (Corpul A) a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. La acestea se adaugă corpul Specializării de Biologie, corpul disciplinelor de Chimie, Biochimie şi Agrochimie, precum și hale pentru tractoare şi maşini agricole.

Laboratoarele facultăţii sunt dotate cu echipamentele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor practice şi de cercetare. Există laboratoare de specialitate, după cum urmează:


1. Mecanizarea agriculturii: 3 laboratoare (situate în două hale de maşini agricole), dotate cu tractoare, maşini agricole pentru culturi de câmp, culturi horticole și pentru creşterea animalelor; 3 săli de seminarii, fiecare pentru 30 studenţi.
2. Pedologie: un laborator pentru mineralogie şi un laborator pentru fizica şi chimia solului, fiecare pentru 30 studenţi, dotate cu pipete Kubiena, penetrometre, pH-metre, conductometre, infiltrometre, colecţii de minerale şi roci, diorame pentru principalele tipuri de sol, colecţii de micromonoliţi; 1 laborator de Informatică; 1 muzeu unicat cu profilele de soluri din România.
3. Agrochimie: 2 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi şi 3 laboratoare pentru cercetare, dotate cu balanţe, ionometre, spectrofotometre cu absorţie atomică, flamen-fotometre, o casă de vegetaţie cu dotare aferentă etc.
4. Genetica şi Ameliorarea plantelor: 3 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi, dotate cu balanţe, microscoape, agitator magnetic, lux-metru, binoculare etc; un câmp didactic şi experimental în incinta USAMV Bucureşti.
5. Agrotehnica: 2 laboratoare, fiecare pentru 30 studenţi, dotate cu etuve, balanţe, infiltrometre; 1 laborator de biologia solului, cu dotare corespunzătoare; o sală de seminar pentru disciplina de Tehnică experimentală dotată cu computere; un câmp didactic şi experimental la Moara Domnească.
6. Entomologie şi Fitopatologie: 3 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi, dotate cu microscoape, stereomicroscoape, binoculare, herbarium, colecţii cu preparate umede, micropreparate şi colecţii de insecte, preparate anatomo-morfologice.
7. Fitotehnie: 2 laboratoare de fitotehnie, 1 laborator pentru plante furajere și 1 laborator pentru protecția mediului, fiecare pentru 30 studenţi, dotate cu colecții didactice (plante și semințe) și aparatură completă pentru determinări și analize fitotehnice; 1 laborator de calitatea produselor agricole; 1 laborator de informatică; un câmp didactic şi experimental la Moara Domnească pentru culturi de câmp şi plante furajere; 1 câmp didactic şi experimental în incinta USAMV Bucureşti pentru culturi de câmp și plante medicinale și aromatice; 1 muzeu unicat pentru culturi de câmp şi plante furajere; o bibliotecă.
8. Chimie şi Biochimie: 2 laboratoare, fiecare pentru 25 studenţi, cu dotare corespunzătoare, incluzând spectrofotometre, aparat pentru electroforeză, polarimetru, pH-metru, calcinator, balanţe.
9. Informatică: 1 laborator cu 15 computere.

 

Pentru specializarea de Biologie, Facultatea de Agricultură dispune de laboratoare de Zoologia nevertebratelor, Zoologia vertebratelor, Morfologia şi anatomia plantelor, Botanică sistematică. De asemenea, dispune de spaţii în care sunt organizate colecţii de plante, colecţie ornitologică, la care se adaugă un câmp didactic în incinta USAMV Bucureşti.

Pentru disciplina de Educaţie fizică şi sport se utilizează sala de sport a USAMV Bucureşti cu 800 locuri în tribune, saună, sală de forţă; în apropierea acesteia se află terenuri pentru fotbal, volei, baschet, tenis de câmp, atletism.

Pentru anumite discipline, Facultatea de Agricultură colaborează cu celelalte facultăţi ale USAMV Bucureşti, şi anume: pentru disciplinele horticole (Legumicultură; Viticultură; Pomicultură) şi cele de Botanică şi Fiziologia plantelor, Facultatea de Agricultură utilizează facilităţile Facultăţii de Horticultură; pentru disciplinele de îmbunătăţiri funciare se beneficiază de baza materială a Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; pentru unele discipline cu profil biologic (Citologie, Histologie şi Embriologie, Fiziologie animală, Biotehnologii) studenţii au acces la baza materială a Facultăţii de Medicină Veterinară şi a Facultăţii de Biotehnologii; pentru disciplinele de zootehnie Facultatea de Agricultură utilizează facilităţile Facultăţii de Zootehnie.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti are o reţea de internet cu server propriu ce găzduieşte pagina web a facultăţii www.agro-bucuresti.ro şi serviciul de mesagerie propriu de tip Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Studenţii facultăţii au acces la biblioteca centrală a USAMV Bucureşti, precum şi la bibliotecile existente la nivelul diferitelor departamente, precum: biblioteca Colectivului de Fitotehnie; biblioteca Colectivului de Biologie. În procesul de instruire curentă, Facultatea de Agricultură foloseşte Staţiunea Didactică şi Experimentală Belciugatele şi Ferma Moara Domnească.

Pentru activităţi de cercetare ştiinţifică, în cadrul Facultății de Agricultură din Bucureşti funcţionează "Centrul de cercetare pentru agricultura durabilă". De asemenea, facultatea dispune de un Laborator de “Cercetări Agro-fitotehnice" în cadrul fermei Moara Domnească cu dotarea aferentă desfăşurării cercetărilor în câmp şi laborator.

Toti studenţii facultăţii au asigurate condiţii de cazare în căminele din campusul USAMV Bucureşti. De asemenea, studenţii beneficiază şi de alte facilităţi, cum ar fi: cantină, bufet, dispensar, biserică, club studenţesc, disco-club, parcuri etc.

Colaboratori