PERSONALITĂŢI

 

EVOLUŢII
ABSOLVENŢI

 

PROMOŢII

 

POVEŞTI
DE SUCCES

 

TESTIMONIALE

 

PERSONALITĂŢI

 
 

PREZENTÎNAINTAŞI
 
 1. Prof.univ.dr. Dr.h.c. Ioan Nicolae ALECU
 2. Prof.univ.dr. Costică CIONTU
 3. Prof.univ.dr. Velicica Elena DAVIDESCU
 4. Prof.univ.dr. Cornel Gheorghieș
 5. Prof.univ.dr. Adrian MITROI
 6. Prof.univ.dr. Aurelian PENESCU
 7. Prof.univ.emerit Dr. Dr.h.c. Gheorghe Valentin ROMAN
 8. Prof.univ.dr. Dumitru-Ilie SĂNDOIU
 9. Prof.univ.dr. Victor ŞTEFAN
 10. Prof.dr. Ioan SECELEANU

Prof.univ.dr. Dr.h.c. Ioan Nicolae ALECU  

 • Profesor de Management (1991-prezent)
 • Inginer agronom, absolvent al Facultății de Agricultură din București, promoția 1968
 • Cadru didactic la Facultateta de Agricultură din București (din 1972)
 • Doctor în Agronomie (1976)
 • Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi (2005)
 • Conducător de doctorat (din 1992)
 • Membru corespondent (1999), membru titular (2002) și vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” - ASAS
 • Preşedintele Secţiei de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” - ASAS (2000-2017)
 • Preşedinte al Filialei Bucureşti a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” - ASAS
 • Rector al USAMV Bucureşti (2000-2008)
 • Preşedinte (2008-2012) și Preşedinte de onoare (din 2012) al USAMV Bucureşti
 • Decan al Facultăţii de Agricultură din Bucureşti (1990-1992; 1996 – 2000)
 • Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (2004-2008)
 • Membru titular al Academiei de Științe ale Naturii din Federația Rusă (2011)
 • Vicepreşedinte al Filialei din România a Academiei de Științe ale Naturii din Federația Rusă (din 2011)
 • Director general al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul USAMV Bucureşti (din 1998)
 • Preşedinte al Fundaţiei pentru Dezvoltare Rurală
 • Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al revistei „Agricultorul Român” (din 2000)
 • Vicepreşedinte al Fundaţiei Universitare CERA pentru Dezvoltare Agricolă şi Rurală
 • Vicepreşedinte al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (din 1990)
 • Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific al Societăţii Naţionale “Tutunul Românesc” S.A (1996-2007)
 • Membru în Comisia de Management şi Marketing din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare – CNATDCU (2002-2004)
 • Membru în Consiliul de Evaluare, Atestare şi Acreditare pentru Cercetare-Dezvoltare în Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară (din 2002)
 • Membru al Consiliului Independent pentru Sprijinirea Serviciilor din Agricultură - C.I.S.S.A. (din 2000)
 • Membru în Colegiul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (1991)
 • Membru în Comisia de Cibernetică a Academiei Române, Subcomisia Sisteme agricole (1984-1990)
 • Expert al Băncii Mondiale
 • A primit numeroase distincţii şi premii, dintre care amintim:
 • - Cadru didactic emerit (1984);
  - Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor, oferit de Preşedintele României (2000);
  - Ordinul „Meritul Agricol” în gradul de „Ofiţer”, oferit de Preşedintele României (2007).

Prof.univ.dr. Costică CIONTU

 • Profesor de Agrotehnică la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie, în prezent Departamentul de Științele Solului (2007-prezent)
 • Inginer agronom, absolvent al Facultății de Agricultură din București, promoția 1987
 • Cadru didactic la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (din 1990)
 • Doctor în Agronomie (1996)
 • Conducător de doctorat (din 2010)
 • Decan al Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (2007-prezent)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (2004-2007)
 • Director al Departamentului de Științele Solului, Facultatea de Agricultură, USAMV București (2011-2012)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2004-2012)
 • Membru în Consiliul de Administrație al USAMV Bucureşti (2012-prezent)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (1997-2000, 2004-prezent)
 • Membru al Societăţii Europene pentru Conservarea Solului (din 1997)
 • Membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (din 1995)
 • Membru al Societăţii Române pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor (din 1993)
 • Certificat de inovator nr. 1270/1989 - "Semănătoare manuală pentru seminţe mici"

Prof.univ.dr. Velicica Elena DAVIDESCU

 • Profesor de Agrochimie la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie, în prezent Departamentul de Științele Solului (1991-prezent)
 • Profesor consultant (din 2006)
 • Cadru didactic la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (din 1961)
 • Doctor în Agronomie
 • Conducător de doctorat (din 1992)
 • Membru corespondent (1994) și membru titular (din 1998) al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” – ASAS
 • Director al Colegiului Agricol din cadrul USAMV București (1993-1996)
 • Membru al Senatului USAMV București (1976-1981, 1993-1998)
 • Membru al Consiliului de Administrație al USAMV București (1993-1996)
 • Membru al Consiliului Facultății de Horticultură (1976-1981)
 • Secretar științific al Facultății de Horticultură (1976-1981)
 • Membru al Societății Inginerilor Agronomi
 • Membru al Societății Inginerilor Horticultori
 • Membru al Societății Naționale de Știința Solului
 • Expert evaluator proiecte de cercetare: CNCSIS, CNFIS, Relansin, Agral, Biotech
 • Diploma de Excelență a USAMV București cu prilejul aniversării a 160 de ani de învățământ Agronomic (2012)
 • Diploma de onoare la aniversarea a 60 de ani de la înființarea Editurii Academiei Române
 • Diploma de onoare cu prilejul întregii activități a Facultății de Horticultură (2008)
 • Diploma de excelență pentru cărțile de specialitate: ”Substraturi de cultură” și ”Înmulțirea speciilor horticole lemnoase”, Edidura Ceres, acordată de Societatea Română a Horticultorilor - SRH (2008)

Prof.univ.dr. Cornel Gheorghieș  

 • Profesor de Fitopatologie la Facultatea de Agricultură din București (din 1991)
 • Cadru didactic la disciplina de Fitopatologie, Facultatea de Agricultură din București din 1961 (preparator universitar: 1961-1963; asistent universitar: 1963-1973; șef de lucrări universitar: 1973-1990; conferențiar universitar: 1990-1991)
 • Doctor în Agronomie (1974)
 • Conducător de doctorat (1990)
 • Membru al Senatului USAMV București (1995-2000)
 • Membru în Consiliul Științific al Facultății de Agricultură din București (1990-2005)
 • Secretar științific al Consiliului Facultății de Agricultură din București (1995-2000)
 • Șeful Catedrei de Genetică, Ameliorare și Protecția Plantelor din cadrul Facultății de Agricultură din București (2000-2004)
 • A avut o contribuție importantă la înființarea și funcționarea Colegiului de Protecția plantelor din cadrul Facultății de Agricultură, USAMV București
 • Membru al Societății Inginerilor Agronomi din România (din 1990)
 • Membru al Societății Naționale de Protecția Plantelor (din 1991)
 • Membru al Comisiei Interministeriale de Omologare a Pesticidelor (1995-2004)
 • Membru al American Biographical Institute - Research Board of Advisors (din 2001)
 • Membru al Colegiului de redacție ”Lucrări științifice, Seria A – Agronomie” (1995-2000)
 • Expert pentru evaluarea proiectelor de cercetare științifică în cadrul CNCSIS, Relansin, Academia Română, Agral (1996-2005)
 • Expert pentru monitorizarea proiectelor de cercetare în cadrul AMCSIT - Politehnica București

Prof.univ.dr. Adrian MITROI

 • Profesor la Catedra de Mecanizarea Agriculturii (profesor titular - 1992-2007; profesor consultant - 2007-prezent)
 • Cadru didactic la Catedra de Mecanizarea Agriculturii (din 1963)
 • Doctor în Agronomie (1973)
 • Conducător de doctorat (din 1996)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2000-2004)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (1999-2007)
 • Şeful Catedrei de Mecanizarea Agriculturii (1999-2007)
 • Membru al Rationalisierungs-Kuratorium für Landwirtschaft - RKL, Germania (din 1973)
 • Membru al societăţii academice „Max-Eith Gesellschaft Agrartechnik im VDI“ (VDI-MEG), Arbeitskreis Internationale Agrartechnik, Germania (din 1999)
 • Membru în conducerea societăţii academice SOFDAAD, România
 • Expert evaluator de specialitate în comisia de preselecție a solicitanților la burse DAAD, a Ambasadei R.F. Germania (2001, 2002, 2003, 2005)
 • Coordonator al activităților în cadrul parteneriatului USAMV Bucuresti cu Universitatea Hohenheim, Stuttgart din Germania
 • Membru în Comitetul director al Organismului de Certificare a Sistemelor de Management al Calității și de Mediu - INMA-CERTSC
 • Cercetător ştiinţific invitat la Universität Hohenheim, Fakultät für Agrarwissenschaften - Germania (1992, 1995, 1998, 2001, 2004) și Christian Albrechts Universität, Kiel, Institut für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik – Germania (1992, 1995)
 • Expert pentru evaluarea și monitorizarea cercetării științifice: MCT/ANSTI; CNCSIS; RELANSIN; INVENT; expert evaluator al proiectelor Academiei Române
 • Expert pentru evaluarea și monitorizarea de proiecte: AGRAL - subprogramul SIMAGRO și proiecte prioritare (din 2001); Cercetare de excelență CEEX (din 2005)
 • Expert în juriul Târgului Internațional INDAGRA (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
 • Expert în protecția proprietății intelectuale; responsabil al Comisiei pentru creație științifică originală a USAMV București
 • Diploma de onoare acordată de Romexpo S.A. în 2001, pentru colaborarea de excepție și sprijinul în promovarea expoziției INDAGRA
 • Diploma de onoare pentru contribuții deosebite în activitatea de cercetare-dezvoltare, inovare, INMA 2002
 • Distins cu Diploma „Cadru didactic evidenţiat“ acordată de Ministerul Învăţământului (1987)
 • Distins cu Ordinul Merit pentru Învăţământ în Rang de Ofiţer prin Decretul 1097/2004

Prof.univ.dr. Aurelian PENESCU

 • Profesor de Agrotehnică și Ecologie și protecția mediului la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie, în prezent Departamentul de Științele Solului (2002-prezent)
 • Inginer agronom, absolvent al Facultății de Agricultură din București, promoția 1980
 • Cadru didactic la Catedra de Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie (din 1988)
 • Doctor în Agronomie (1992)
 • Directorul Departamentului de Ştiinţele Solului (2012-prezent)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură (2012-prezent)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2011-prezent)
 • Director general, SC Saaten Union România (2004-2007)
 • Preşedinte la SC AGROPLANT SRL (2002-2004)
 • Director de producţie la SC Agro International SRL (1994-2002)
 • Reprezentant regional la CIBA GEIGY, Elveţia (1992-1994)
 • Cercetător ştiinţific (CP III) la Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea (ICCPT Fundulea), actualmente INCDA Fundulea (1982-1992)
 • Preşedinte al Societăţii Inginerilor Agronomi din Romania, Filiala Bucureşti (din 2014)
 • Membru al Societății Naționale pentru Studiul și Combaterea Buruienilor (din 1993)
 • Membru al Societății Naționale Române pentru Protecția Plantelor (din 1995)
 • Membru al Societății Naționale Române pentru Știința Solului (din 1995)
 • Membru al Societății Naționale Române de Cercetări pentru Fizica Solului (din 1995)
 • Membru al Societății Naționale de Istorie și Retrologie Agrară (din 1996)
 • Membru EWRS - European Weed Research Society (din 1990)
 • Membru ESSC - European Society for Soil Conservation (din 1992)
 • Distins cu Medalia “Meritul pentru învăţământ” clasa a -II- a (2004), acordată de Preşedintele României dl.Ion Iliescu prin Decret nr.1097 din 10.12.2004
 • Diplomă de Excelenţă şi Medalia de Onoare, acordată în anul 2012 de INCDA Fundulea cu prilejul Jubileului (50 de ani de activitate)
 • Diplomă şi Medalia de Onoare, acordată în anul 1995 de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Publice, cu prilejul Centenarului “100 de ani activitate”

Prof.univ.emerit Dr. Dr.h.c. Gheorghe Valentin ROMAN

 • Profesor de Fitotehnie la Catedra de Fitotehnie, în prezent Departamentul de Științele Plantelor (1994-prezent)
 • Profesor universitar emerit (2011-prezent)
 • Inginer agronom, absolvent al Facultății de Agricultură din București, promoția 1969
 • Cadru didactic la Catedra de Fitotehnie (din 1973)
 • Doctor în Agronomie (1974)
 • Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (2012)
 • Conducător de doctorat (din 1996)
 • Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” - ASAS (din 2003)
 • Vicepreşedintele Secţiei "Cultura plantelor de câmp", Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” - ASAS (2005-prezent)
 • Decan al Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (2000-2007)
 • Prodecan al Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (1996-2000)
 • Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (1992-1996)
 • Membru fondator al Societăţii Inginerilor Agronomi din România (SIAR) şi Secretar general în perioada 1990-1993
 • Profesor invitat la: University of Maribor, Faculty of Agriculture - Slovenia (2005, 2007); USAMVB Timişoara - Facultatea de Agricultură (2008); University of Lublin - Polonia (2009)
 • Membru în Consiliului științific al Asociației ”Donau Soja”, Viena, Austria (din 2014)
 • Distins cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în Grad de Cavaler (2002)
 • Premiul “Constantin Sandu Aldea“ acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti” în anul 2010 pentru lucrarea ”Dicționar enciclopedic de Agricultură ecologică”, autori: Gheorghe Valentin Roman, Alina-Maria Ionescu, Maria Toader, Lenuța Iuliana Epure, Viorel Ion, Mircea Mihalache, Mihaela-Ioana Georgescu, Ionela Dobrin.

Prof.univ.dr. Dumitru-Ilie SĂNDOIU

 • Profesor de Agrotehnică și Tehnică experimentală la Catedra de Pedologie, Agrotehnică și Agrochimie, în prezent Departamentul de Științele Solului (1995-prezent)
 • Inginer agronom, absolvent al Facultății de Agricultură din București, promoția 1969
 • Cadru didactic la Catedra de Pedologie, Agrotehnică și Agrochimie (din 1973)
 • Doctor în Agronomie (1974)
 • Conducător de doctorat (din 2010)
 • Șef al catedrei de Pedologie, Agrotehnică și Agrochimie (2000-2011)
 • Director al Departamentul de Științele Solului (2011)
 • Coordonator al programului de masterat „Ştiinţele solului” (2007-2011)
 • Membru al Consiliului Facultăţii de Agricultură (2000-2011)
 • Membru al Senatului USAMV Bucureşti (2004-2008)
 • Membru supleant al Comisiei Naționale de Omologare a Produselor pentru Protecția Plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (2010-2014)
 • Președinte al Comisiei de Avizare a rezultatelor programelor de cercetare științifică din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești – ASAS (1996-2005)
 • Monitor în cadrul Programului de cercetare Relansin (1999-2002) și vicepreședinte al Comisiei de Agricultură (1998)
 • Membru în European Weed Research Society (din 1987)
 • Membru în International Soil Tillage Organisation (din 1994)
 • Membru în Geselschaft für Pflanzenbau Wissenschaften (1992-2003)
 • Membru în European Society for Soil Conservation (din 2000)
 • Membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (din 1971)
 • Membru al Societăţii Române de Studiu pentru Combaterea Buruienilor (din 1993)
 • Membru fondator al Societăţii Române de Cercetări pentru Lucrările Solului (1992)
 • Membru al Societăţii Române pentru Istorie şi Retrologie Agrară (din 1995)
 • Membru al Asociaţiei Române pentru Agricultură Durabilă (din 1998)
 • Diplomă de Excelenţă şi Medalia de Onoare, acordată în anul 2012 de INCDA Fundulea cu prilejul Jubileului (50 de ani de activitate)

Prof.univ.dr. Victor ŞTEFAN

 • Profesor de Fitotehnie la Catedra de Fitotehnie, respectiv din 2011 la Departamentul de Științele Plantelor (1998-prezent)
 • Inginer agronom, absolvent al Facultății de Agricultură din București, promoția 1969
 • Cadru didactic la Catedra de Fitotehnie (din 1980)
 • Doctor în Agronomie (1988)
 • Şeful Catedrei de Fitotehnie (2006-2011)
 • Membru în Senatul USAMV Bucureşti (2006-2008)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti (2000-2011)
 • Inginer şef la Cosiliul Intercooperatist Horia, judeţul Ilfov – coordonarea activităţii tehnice a unităţilor din consiliu pentru o suprafață de peste 10.000 ha (1976-1979)
 • Inginer şef CAP Horia, judeţul Ilfov (1969-1976)
 • Membru fondator al Societăţii Inginerilor Agronomi din România - SIAR (1990)
 • În cei peste 30 de ani de activitate didactică şi ştiinţifică a efectuat numeroase cercetări în câmp privind biologia şi tehnologia de cultivare pentru numeroase plante de cultură mare (grâu de toamnă, soia, in pentru ulei, floarea-soarelui, rapiţă, plante medicinale)

Prof.dr. Ioan SECELEANU

 • Cadru didactic asociat la Facultatea de Agricultură din București (2007-prezent)
 • Doctor în Silvicultură (1997)
 • Membru corespondent (din 1991), membru titular (din 2012) și vicepreşedinte (din 2014) al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” - ASAS
 • Președinte al Secției de Silvicultură, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” – ASAS (din 2015)
 • Secretar de Stat, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului – Departamentul Pădurilor (12.1992 - 09.1993; 01.1997 - 05.1998)
 • Director general (01.1992 - 05.1992), Director tehnic (01.1991 - 01.1992) și Director (05.1992 - 12.1992) al RNP – Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
 • Șef serviciu - Strategii, Programe, Dezvoltare la Regia Națională a Pădurilor (05.1998 - 06.1999)
 • Șef serviciu - Cadastru Forestier și Amenajarea Pădurilor la Regia Națională a Pădurilor (06.1999 - 08.2009)
 • Consilier silvic la Academia Română, Fundația Familiei Menachem H. Elias (01.09.2009- prezent)
 • Inginer tehnolog, gr. I, la RNP – Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (09.1993 - 01.1997; 07.1990 - 01.1991)
 • Inginer proiectant tehnolog (08.1968 - 07.1970), Cercetător științific (07.1970 - 03.1985) și Inginer proiectant tehnolog, gr. I (03.1985 – 07.1990) la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
 • Membru al Societății „Progresul Silvic”
 • Membru al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor din România (UNEVAR)
 • Membru al Comisiei Naţionale de atestare a specialiştilor în domeniul amenajării pădurilor
 • Premiul „Constantin Chiriţă” - ASAS, pentru lucrarea „Fundamentarea în amenajarea pădurilor a deciziilor de conducere a fondului de producție cu ajutorul modelelor de simulare” (2004)
 • Premiul „Marin Drăcea” - Academia Română, pentru tratatul “Amenajarea Pădurilor – Organizare și conducere structurală” (2015)
 • Premiul “Ion Popescu-Zeletin” - Academia Oamenilor de Știință, pentru tratatul “Amenajarea Pădurilor – Organizare și conducere structurală” (2015)
 • Diploma de merit „Marin Drăcea, clasa I” (2007)
 • Diploma de excelenţă în activitatea de cercetare ştiinţifică (2003)