SESIUNEA II - ADMITERE MASTERAT 2019

 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

SESIUNEA II - SEPTEMBRIE 2019

 

Programul de studii universitare de master

Forma de învățământ /

Număr de credite
Număr de locuri
Buget Taxă
 Agricultură Durabilă

Învățământ cu frecvență

(IF) / 120 credite

- 13
 Ameliorarea Plantelor și Producerea de Sămânță - 20
 Consultanţă Agricolă - 19
 Managementul şi Expertiza Fondului Funciar - 23
 Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară - 6

 

 

C A L E N D A R U L

desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020

Sesiunea a II-a – Septembrie 2019

 

  • 05 - 14 septembrie – Înscrierea candidaţilor
    • Program zilnic (luni-vineri): 08:00 - 16:00
    • Înscrierea se face la Secretariatul Facultății de Agricultură - corp A, etajul 1, sala 52
  • 16 septembrie – Susţinerea probei scrise (test grilă)
  • 16 septembrie – Afişarea rezultatului în urma probei scrise, în ordinea mediilor
  • 16 septembrie – Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului
  • 17 - 19 septembrie – Încasarea taxelor (taxa de înmatriculare + tranșa I din taxa de studii)
  • 20 septembrie – Afișarea rezultatului final