Activități didactice 2020-2021

 

ANUNT

 

Candidații admiși pe locurile cu taxă la concursul de admitere iulie 2020 care au glisat pe locurile de la buget, trebuie sa se prezinte la Secretariatul Facultătii cu urmatoarele documente pentru restituirea taxei de studii:

  • copie după cartea de identitate
  • chitanța de plată a taxei de studii
  • extras de cont
  • cerere tip (se solicită la Secretariatul Facultății)

Termen de depunere a documentelor:
16 octombrie 2020