AGRICULTURA

 
 

Programul de studii Agricultură (cursuri de zi, 4 ani de studii - 240 credite) este acreditat şi continuă tradiţia educaţională a Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 1852, pregătind specialişti (ingineri agronomi) care pot să activeze în următoarele sectoare de activitate:

- producţie agricolă şi sectorul de servicii aferente;

- cercetare agricolă şi rurală;

- comerţ cu produse agricole şi inputuri pentru agricultură;

- consultanţă agricolă;

- învăţământ de specialitate;

- administraţie în domeniul agriculturii şi a mediului rural;

- agenții sau oficii guvernamentale sau nonguvernamentale din domeniul agriculturii şi a mediului rural;

- organizații profesionale sau ale fermierilor;

- acordarea de credite agricole;

- evaluări şi asigurări agricole;

- recepţionarea, procesarea şi valorificarea produselor agricole.

Programul de studii Agricultură - IFR (învățământ cu frecvenţă redusă, 4 ani de studii - 240 credite) este autorizat să funcţioneze pentru cursurile cu frecvenţă redusă şi a fost înfiinţat în anul 2010. Acest program de studii continuă tradiția Facultăţii de Agricultură din Bucureşti în organizarea de cursuri fără frecvență (FF) începută în anul 1952 și pregăteşte specialişti în domeniul agriculturii (ingineri agronomi) după acelaşi plan de învăţămând ca şi programul de studii Agricultură – cursuri de zi. Absolvenţii acestui program de studii vor putea să obţină aceleaşi locuri de muncă ca şi cei de la cursurile de zi.