SILVICULTURA

 
 

Programul de studii Silvicultură (cursuri de zi, 4 ani de studii - 240 credite) este acreditat să funcţioneze şi a fost înfiinţat în anul 2004. Acest program de studii este destinat formării specialiştilor (ingineri) în silvicultură, care vor activa cu precădere în zona de sud a ţării. Absolvenţii acestei specializări au ca principale direcţii de activitate:

- gestionarea sistemelor forestiere şi agro-forestiere;

- dezvoltarea plantaţiilor forestiere şi a perdelelor forestiere de protecţie cu prioritate în arealele cu terenuri mai puţin propice pentru agricultură, cum ar fi terenurile joase din luncile râurilor, terenurile în pantă ş.a., cu scopul diminuării tendinţelor de aridizare a climatului, pe fondul schimbărilor climatice globale.