Agricultură durabilă

 
 

Programul de studii Agricultură durabilă (cursuri de zi, 2 ani -120 credite) este acreditat şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 1995, când a fost iniţiat cursul de studii aprofundate denumit “Sisteme durabile de producţie agricolă”, care s-a transformat începând cu anul universitar 2000-2001 în specializarea de Masterat cu denumirea “Agricultură durabilă”. Acest program de studii de masterat asigură specialiştilor din domeniul agricol perfecţionarea şi aprofundarea domeniului de mare actualitate şi interes reprezentat de agricultura durabilă, respectiv de problematica exploatării durabile a resurselor în procesul de producţie agricolă, a sistemele agricole alternative (agricultura ecologică, agricultura de precizie), a protecţiei şi conservării mediului şi a asigurării durabilităţii exploataţiei agricole şi a mediului rural din care aceasta face parte. Absolvenţii acestei specializări vor putea să-şi găsească locuri de muncă în cadrul tuturor instituțiilor/companiilor ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia, precum și în cercetare, învăţământ sau administraţie agricolă, sau vor putea să-și desăvârşească pregătirea prin admiterea în şcoli doctorale.