Consultanţă agricolă

 
 

Programul de studii Consultanţă agricolă (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditat şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2001. Acest program de studii de masterat asigură specializarea şi perfecţionarea specialiştilor în problematica consultanţei agricole atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi viitor. Absolvenţii acestei specializări vor cunoaşte metodele de lucru specifice consultanţei agricole, modul de lucru cu oamenii (agricultorii) şi de gestionare a problemelor, noile tendinţe şi orientări în problematica tehnologiilor agricole şi a procesului de producţie agricolă, modul de efectuare a diferitelor expertize agricole şi de elaborare şi management a proiectelor. Ca atare, aceştia vor putea să-şi găsească locuri de muncă în cadrul instituțiilor specializate în acordarea de consultanţă agricolă sau în cadrul departamentelor de consultanţă ale companiilor agricole, în instituțiile din domeniul administraţiei agricole, agenții sau oficii guvernamentale sau nonguvernamentale, organizații profesionale sau ale fermierilor, precum și în departamentele de relaţii/comunicare și în echipele de management ale oricărei instituții/companii din domeniul agricol şi domeniile conexe acestuia. De asemenea, vor putea să-și desăvârşească pregătirea profesională prin admiterea în şcoli doctorale.